Hospodářský profil spolkové země Hamburk

Objem zahraničního obchodu mezi Hamburkem a ČR činil v r. 2013přibližně 1,323 mld. EUR, tj. zhruba 2 % celkového česko-německého obchodu. Český export do Hamburku dosáhl v r. 2013: 747 mil. EUR, což je však pouze 67 % objemu exportu z r. 2010, resp. 91 % exportu z r. 2009.

Graf: Obchod ČR s Hamburkem - vývoj

Dovoz z Hamburku v r. 2013 vzrostl na rekordní úroveň 576,6 mil. EUR. V období od ledna do října 2014 vzrostl meziročně český export do Hamburku o 10,9 % (662,7 mil. EUR), import z Hamburku rovněž vzrostl, a to o 1,2 % (436,6 mil. EUR). Bilance obchodu zůstává pozitivní pro ČR.

Graf: Vývoj obchodu ČR s Hamburkem

Zdroj: Destatis

Komoditní struktura zahraničního obchodu s Hamburkem
    Top 10 položky českého vývozu do Hamburku tis. EUR     Top 10 položky dovozu z Hamburku do ČR tis. EUR
1 EGW864 Rundfunk-, Fernsehgeräte, phono- u.videotechn.Ger. 286 731 1 EGW669 Mineralölerzeugnisse 119 492
2 EGW383 Ölfrüchte 60 389 2 EGW883 Luftfahrzeuge 117 689
3 EGW301 Weizen 53 123 3 EGW389 Ölkuchen 33 828
4 EGW845 Hebezeuge und Fördermittel 48 825 4 EGW771 Halbzeuge aus Kupfer u. Kupferlegierungen 22 042
5 EGW883 Luftfahrzeuge 28 524 5 EGW839 Chemische Enderzeugnisse, a.n.g. 20 458
6 EGW646 Kupfer u. Kupferlegierungen, m. Abfällen, Schrott 26 509 6 EGW853 Büromaschinen u. Datenverarbeitungsmaschinen 20 320
7 EGW904 Andere nichtaufgliederbare Warenverkehre 24 792 7 EGW749 Chemische Vorerzeugnisse, a.n.g. 18 307
8 EGW816 Kautschukwaren 21 028 8 EGW845 Hebezeuge und Fördermittel 16 160
9 EGW853 Büromaschinen u. Datenverarbeitungsmaschinen 20 099 9 EGW896 Enderzeugnisse, a.n.g. 14 612
10 EGW861 Geräte zur Elektrizitätserzeugung u. -verteilung 17 648 10 EGW679 Chemische Halbwaren, a.n.g. 14 131

Zdroj: Destatis (prosinec 2014)

Přímé zahraniční investice z Hamburku v ČR k 31. 12. 2012, dle údajů Spolkové banky, vzrostly meziročně o 22,3 % na 711 mil. EUR (z celkových 52 mld. EUR, jež hamburské subjekty investovaly na konci r. 2012 v zahraničí; resp. 16,2 mld. EUR, jež investovaly německé firmy v ČR). V opačném směru (z ČR do Hamburku) nejsou registrovány žádné PZI.

S ohledem na hospodářskou strukturu Hamburku představují pro české firmy perspektivní obory mj. letectví, OZE a elektromobilita, strojírenství i zemědělství/potravinářství.

Pro ČR představuje Hamburk důležitý dopravní uzel. Zhruba 42 % kontejnerové multimodální přepravy (železnice/TIR, námořní doprava) je realizováno v Hamburku, v r. 2013 činil celkový objem za ČR a SK 306 000 TEU. Prostřednictvím lodní dopravy bylo v r. 2013 z ČR dopraveno cca 90 000 t nákladu (2009: 290 000 t).

České instituce v teritoriu:

Spolková země Hamburk spadá do gesce obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín (e-mail: commerce_berlin@mzv.cz) V rámci platného dohody o spolupráci mezi MPO a MZV je konkrétní asistence firmám, průzkumy trhu aj. svěřena zahraniční kanceláři CzechTrade v Düsseldorfu (duesseldorf@czechtrade.cz). Na počátku roku 2015 bude v Hamburku otevřen nový honorární konzulát (hamburg@honorary.mzv.cz).

Poradenství a další servis českým firmám na výhodné komerční bázi (zejména právní) může poskytnout – i v češtině, Sdružení českých podnikatelů v SRN – VTUD (Vereinigung der Tschechischen Unternehmen in Deutschland e.V.). OEÚ ZÚ Berlín může nadto doporučit spolupráci s dalšími daňovými a právními poradci se znalostí českého jazyka, případně s tlumočníky, ale i účast na odborných veletrzích mimo oficiální účasti aj. Souhrnný informační servis (praktické informace pro exportéry, informace k zaměstnávání v SRN/vysílání pracovníků, sektorové informace a příležitosti, newsletter k vývoji německé ekonomiky, kontakty, aktuality aj.) jsou k dispozici na stránkách obchodně-ekonomického úseku na webu MZV

Příloha ke stažení:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí