Hranice příjmů pro podání přiznání se v roce 2023 zvýší

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) jste byli dosud ze zákona povinni podat v případě, že vaše roční příjmy z podnikání přesáhly 15 tisíc korun. Nyní se tento limit zvyšuje na 50 tisíc korun. V roce 2023 čekají podnikatele i další změny v daňové oblasti.

Příslušnou novelu zákona, která výši příjmového limitu upravuje, schválili v listopadu poslanci.

Ilustrační fotografie

Vládní návrh původně počítal se zvýšením limitu ze současných 15 000 (platných pod roku 2003) jen na 25 000 korun, pozměňovací návrh Rozpočtového výboru však tuto hranici posunul až na 50 000 korun. Navýšení bude účinné už od 1. 1. 2023.  

Připomínáme, že do limitu se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně. Povinnost podat daňové přiznání se tudíž netýká těch, kterým byla sražena daň srážkovou daní, například má-li student uzavřenou dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 korun. Do limitu se také nepočítají příležitostné příjmy, pro které zůstává limit 30 tisíc ročně.

Novinka se dotkne také těch, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně. Nově budou moci OSVČ využívající výhod paušální daně mít (kromě příjmů ze samostatné činnosti) i ostatní příjmy, včetně výdělků z nájmu či z kapitálového majetku, do 50 000 korun. Poplatníci v režimu paušální daně přitom přiznání nepodávají.

OSVČ klesnou pokuty u kontrolních hlášení

Plátce DPH z řad OSVČ by mohla zajímat také změna sankčního režimu u kontrolních hlášení. OSVČ a společnostem s ručením omezeným s jedním společníkem – fyzickou osobou se sníží pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení na polovinu. Od roku 2023 bude správce daně odpouštět i jednu pokutu ve výši 10 tisíc korun.

Jaké jsou sankce za porušení povinností plátce DPH

U společnosti s ručením omezeným se pokuta sníží na polovinu v případě, že má subjekt:

  • formu s. r. o.
  • jediného společníka
  • společník je fyzická osoba.

Slevy na sociálním pojištění

Novinkou pro rok 2023 jsou také slevy na pojistném na vybrané skupiny zaměstnanců na částečné úvazky. Ty mohou zaměstnavatelé využívat od února. 

Snížené pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem o pět procent při sjednané týdenní pracovní době v rozsahu 8 až 30 hodin týdně (zkrácený úvazek) se bude týkat pouze těchto zaměstnanců:

  • osoby starší 55 let, 
  • rodiče dětí do 10 let věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší než 10 let, 
  • pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby, 
  • studující na střední škole nebo vysoké škole, 
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce 
  • osoby na rekvalifikaci (zaměstnání nejdéle rok od nástupu na rekvalifikaci). 

Roční zúčtování daně je obdobou daňového přiznání. Jaké slevy lze využít?

Sleva se dotkne i lidí mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah pracovního úvazku. Tato změna má motivovat zaměstnavatele k tomu, aby dávali práci absolventům středních škol.

E-shopy a pravidla pro slevy či recenze

Legislativní změny čekají také e-shopy. Obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy.

Dále bude zakázáno zveřejňovat falešné (zkreslené) recenze. Prodejci budou muset také kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili. Internetové obchody budou muset rovněž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili.

jap

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme