Incomingové mise mají řadu výhod. Loni významně podpořily český export

Mise zahraničních firem do České republiky, které tradičně realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, představují efektivní nástroj pomoci vývozcům. Loni proběhlo sedm incomingových misí a výrazně podpořily český export.

Hlavní výhodou misí je možnost osobně prezentovat zahraničním partnerům tuzemské podniky a jejich produkty.

Ilustrační obrázek

Jejich úspěch může posílit i následné spojení s některým z prestižních tuzemských veletrhů s mezinárodní účastí, oborovou konferencí nebo B2B workshopem, protože na těchto akcích se schází většina klíčových zástupců trhu.

Mise navrhují podnikatelské svazy a organizace

Výběr podporovaných misí probíhá na základě návrhů oborových svazů, asociací a dalších sdružení reprezentujících českou podnikatelskou sféru. Při schvalování projektů hodnotitelé zohledňují teritoriální a oborové zaměření, kontraktační potenciál a celkový předpokládaný dopad.

Výběr akce bere ohled i na výši dříve poskytnuté státní podpory danému oboru jinými formami, např. prostřednictvím programu českých oficiálních účastí (ČOÚ), programů agentury CzechTrade NOVUMM, NOVUMM KET, nebo náročnosti prosazení daného oboru na zahraničních trzích.

Loňské akce byly oborově pestré

Během roku 2022 realizovalo ministerstvo sedm incomingových misí ze zahraničí. Ty se zaměřily na letecký, obranně-bezpečnostní průmysl, slévárenství i další obory.

Program využila například Česko-polská obchodní komora k uspořádání setkání českých, polských a slovenských podnikatelů. Česko-ukrajinská obchodní komora pak incomingovou misi využila na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Rakušané hledali inspiraci pro chytré dopravní systémy v Brně

Asociace leteckého a kosmického průmyslu díky programu představila schopnosti českých leteckých podniků při návštěvě zástupců společnosti Calidus ze Spojených arabských emirátů a nabídla spolupráci v oblasti vývoje, výroby a služeb.

Incomingová mise pomohla i České stomatologické komoře na Dnech české stomatologie za účasti zástupců z Německa, Maďarska a Slovenska. Svaz slévárenství realizoval stejnou akci při setkání slévárenských výrobců z ČR, zástupců odborů životního prostředí a zástupců oboru slévárenství z Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Švédska, Polska a Rakouska.

V roce 2022 realizovala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu také incomingové mise při dvou akcích na veletrhu obranných technologií Future Forum Forces 2022 s 35 zájmovými zeměmi, dále na veletrhu CRISCON 2022 s mnoha potenciálními evropskými partnery.

Snadná přihláška a flexibilita

Incomingové mise vynikají v porovnání s jinými způsoby podpory exportu svoji minimální administrativní náročností a možností zacílit na nejdůležitější partnery ze zahraničí.

Mezi hlavní přínosy misí totiž nepatří pouze navazování kontaktů a předávání obchodních informací, ale rovněž zvýšení šance, že české firmy se zahraničními partnery zahájí a uzavřou reálné kontrakty.

Proto podnikatelské svazy a asociace již s předstihem projevují zájem o pořádání takových akcí. Po zveřejnění výzvy budou moci zasílat svazy a asociace své návrhy na incomingové mise na rok 2023.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme