Index Exportu: Oslabující poptávka drží export při zemi

Lepší než očekávaná březnová data ukazují, že český export ustál prvotní šok války na Ukrajině a oproti únoru se hodnota vyvezeného zboží dokonce zvýšila – i když o nepatrných 0,3 % (po sezónním očištění).

„Na rovinu je však třeba dodat, že poklesu zabránil růst vývozních cen energií, potravin a dalších položek (v průměru o 4,7 % m/m a 13,2 % meziročně). Objem vývozu tak poklesl o zhruba 4 % m/m, potažmo o více než 9 % meziročně,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Ilustrační fotografie

Z tohoto důvodu model indexu exportu nově zahrnuje proměnnou zohledňující vývoj cen energií a dalších komodit, čímž zachycuje jejich přímý efekt na vývoj hodnoty exportu.

Ve výsledku je predikce meziročního tempa exportu optimističtější, avšak skrze jeho vyšší hodnotu a ne zlepšení výkonu. „Predikce indexu exportu i nadále předpokládá utlumený výkon bez jasného trendu. Zatímco v květnu mohl vývoz dosáhnout meziročního tempa mezi 4-6 %, v letních měsících je predikováno zpomalení až k 1 % během srpna,“ doplňuje Horská. Odhadovaný vývoj je konsistentní s příchozími daty, která vykazují známky zhoršující se situace v globální poptávce.

Kromě upadajícího tempa exportních zakázek v Číně pozorujeme oslabování i v Německu. Dle PMI pro tamní zpracovatelský sektor objem výroby během května meziměsíčně vzrostl, avšak především díky dokončování rozpracovaných zakázek, zatímco tempo nových objednávek citelně zvolnilo. „Riziko oslabující poptávky se přidává k pokračujícím problémům na nabídkové straně, ochlazování čínské ekonomiky apod., což vysvětluje predikovaný nevýrazný vývoj českého exportu během letních měsíců,“ uzavírá Helena Horská.

Exportmag.cz: Indie vyhlíží zlatou éru. Roste nejvíc v ekonomice i v populaci

„Postřehy z průmyslu plně korespondují s predikcí Indexu exportu. Zatímco do konce pololetí má průmysl dostatek zakázek z tuzemska i ze zahraničí, na 3. čtvrtletí očekáváme, že poptávka bude mít klesající tendenci, kterou ještě umocňují výpadky v dodávkách komodit, surovin i montážních dílů. Nemalou roli hraje i zdražování úvěrů díky agresivnímu postupu většiny stávajících centrálních bankéřů při navyšování 2T reposazby. A pokud by válka na Ukrajině přivedla další ‚černé labutě‘ v podobě omezení či dokonce zastavení dodávek důležitých komodit z Ukrajiny či Ruské federace, může přijít výrazné ochlazení již na sklonku léta,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data k 27. 05. 2022. Pozn.: Údaje do března 2022 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od dubna 2022 je to prognóza IE.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme