India IP SME Helpdesk

Evropská komise spustila novou iniciativu na podporu malých a středních podniků z EU k ochraně a vymáhání jejich práv k duševnímu vlastnictví v Indii, která nabízí i českým firmám řadu bezplatných informací a služeb.

Patří k nim nejen poradenství ve věcech duševního vlastnictví a souvisejících otázkách, ale i školení, další materiály a online zdroje.

Další podrobnosti naleznete na webových stránkách Evropské komise.

V případě dotazů (nebo zájmu o uspořádání společné akce pro více českých firem, kde se dozvíte více informací o této formě podpory) kontaktujte: O. Hrdlička, tel.: 532 194 918, e-mail: hrdlicka@rhkbrno.cz.

• Teritorium: Asie | Česká republika | Evropa | Indie | Zahraničí

Doporučujeme