Indonéské zdravotnictví roste, vydělat na tom mohou i Češi

Indonéský zdravotnický sektor zaznamenává boom. Roste počet klientů, kteří dříve na zdravotní pojištění nedosáhli, střední a vyšší třída vyhledává kvalitnější a technicky náročnější péči a v zemi se otevírají nové nemocnice.

Tyto nemocnice poptávají zdravotnickou techniku z dovozu. Během své mise do Indonésie se o tom přesvědčily i firmy zaštítěné Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických pomůcek (AVDZP).

Ilustrační fotografie

Firmy čekal bohatý program. Indonésko-české business fórum zaznamenalo na poměry místních hygienických opatření významnou účast bezmála 80 indonéských firem. Ty zaujaly prezentace jednak fyzicky přítomných obchodních zástupců firem Linet, TSE, MZ Liberec, Respilon či Advanced Medical Solutions, stejně jako katalogové zastoupení firem Speciální medicínská technologie a PharmData.

Náročný administrativní proces tradičně spjatý s registrací produktů na indonéském trhu pak osvětlili experti z partnerské obchodně-konzultační společnosti Cekindo, a také ředitel kanceláře CzechTrade v Indonésii. Nedílnou součástí mise bylo setkání se zástupci ministerstva zdravotnictví Indonéské republiky nad otázkami dovozových restrikcí, novým mechanismem zadávání veřejných zakázek a budoucnosti zdravotnictví po pandemické krize.

Indonésie chce investovat do zdravotnictví a obnovitelných zdrojů energie

Linet předal celkem tři dary

Světový lídr ve výrobě nemocničních lůžek dlouhodobě působící na indonéském trhu, česká firma Linet, pak využila podnikatelské mise vedené náměstkem ministra zahraničních věcí Martinem Tlapou a prostřednictvím svých obchodních zástupců předala celkem tři významné dary v podobě nemocničních lůžek vyšší řady ve státní nemocnici Cipto Mangunkusumo, stejně jako v soukromém zařízení BMHS.

Zástupci nemocnic velmi ocenili dary České republiky v době, kdy je pandemie na vzestupu a jsou kladeny vysoké nároky nejen na zdravotní systémy, ale také na rozpočty jednotlivých ministerstev a nemocnic. Po slavnostním předání nechyběla návštěva nemocničních zařízení a diskuze nad možnostmi dovybavení a restrukturalizace zdravotnické péče.

Jakkoliv po zavedení všeobecného zdravotního pojištění v zemi (využívají ho 193 miliony Indonésanů) významně vzrostl počet nemocničních zařízení, jejich vybavení pochází stále dominantně z dovozu. To pochopitelně otevírá řadu příležitostí pro firmy českého tradičního exportního oboru zdravotnické techniky.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

V Indonésii jsou již některé firmy zastoupeny. Patří sem například Speciální medicínská technologie, BTL, TSE či Linet. Rostoucí kupní síla střední třídy ale volá po kvalitnější a dostupnější péči a vytváří tlak na její poskytovatele. V regionu tak lze v krátkém horizontu očekávat vyhlášení plánů na výstavbu nových zdravotnických zařízení, neboť dosavadní nemocniční kapacita je významně nedostačující.

Zájem je zde tradičně o nástroje pro chirurgii, elektrické zdravotnické přístroje vyšší třídy, vybavení pro obor onkologie a kardiologie, stejně jako o ortopedické pomůcky a protézy. S konzultacemi ohledem vstupu na místní trh rádi pomohou zástupci velvyslanectví, regionální kancelář CzechTrade či oficiální partner velvyslanectví v rámci projektu PROPEA, obchodně-konzultační firma CEKINDO.

Trh se zdravotnickým materiálem roste

Šance pro výrobce zdravotnické techniky se v Indonésii stále otevírají. V oboru zdravotnictví a farmacie operuje přibližně 200 indonéských firem a 90 % z nich se v nějaké míře zaměřuje na vlastní produkci. Trh se zdravotnickým materiálem a farmaceutiky je zde největší z celého region ASEAN o celkové hodnotě 10,1 mld. USD. Obor zdravotnických pomůcek postupně vzrůstá: mezi lety 2018 a 2021 se zvýšil počet firem obchodujících zdravotnické pomůcky z původních 193 na 891.

Počet tuzemských firem v oboru roste také na základě zrychlené procedury přidělování licencí poskytovatelům zdravotnických pomůcek během pandemie koronaviru. Druhou motivací je snaha o rozvoj tuzemského průmyslu a pokrytí spotřeby z vlastních zdrojů. Indonéské ministerstvo průmyslu si dalo za úkol kontrolovat míru integrace lokální výroby v konečném produktu. Tuto tendenci lze v legislativě sledovat od roku 2009, a to napříč všemi průmyslovými obory v Indonésii.

Ilustrační fotografie

Investice namísto dovozu

Ze statistik z roku 2019 ovšem vyplývá závislost zdravotnického sektoru na dovozech, kdy 90 % materiálu v hodnotě přesahující 286 mil. USD přichází ze zahraničí. Indonéská vláda si klade ambiciózní cíl, a to snížit dovozy na 35 % do konce roku 2022. Země jednoznačně preferuje zahraniční investice oproti přímému dovozu.

Jakkoliv zastavení dovozu některých typů zdravotnických pomůcek a lékařských přístrojů může působit drakonicky, zároveň se tím vysílá signál o zájmu o vstup zahraničních investorů a delokalizaci výroby.

Od února 2021 je navíc možné, aby zahraniční subjekt vlastnil 100 % společnosti dovážející zdravotnický materiál, oproti dříve platnému omezení, které tento vlastnický podíl limitovalo na 49 % společného podniku.

Ze zdánlivě nepřekonatelných překážek je tak rázem příležitost investičně vstoupit na trh o síle 273 milionů spotřebitelů, s relativně vysokým HDP na hlavu ve výši 3 869 USD, kde roste poptávka zejména po zobrazovacích zařízeních a metodách a zdravotnických pomůckách.

Růstový potenciál zaznamenal take segment laboratorního vybavení a vybavení souvisejícího s infekčními chorobami (tedy jejich kontrola a diagnostika). Obecně je ale místní produkce stále ve svých počátcích a omezuje se pouze na spotřební materiál typu lehčího nemocničního vybavení (stetoskopy, kolečková křesla, tlakoměry, lůžkoviny a další vybavení). Otevírá se tak prostor pro technologický přenos.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jakartě (Indonésie). Autorka: Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme