Inteligentní formulář MPO usnadní vyřizování ošetřovného

Přesně 424 korun za každý den péče o dítě či hendikepovaného člověka mohou dostávat OSVČ po dobu, co v kontextu s pandemií koronaviru platí karanténa. První výzvu v dotačním programu Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. dubna. MPO se snaží žadatelům ulehčit práci s vyřizováním žádostí.

Bližší informace k ošetřovnému a jeho vyřízení

Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc. OSVČ budou moci žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře z počítače, mobilu i tabletu.

„Vyřizování žádostí chceme maximálně usnadnit s pomocí inteligentního formuláře, který se dá vyplnit i odeslat on-line. Na webu si také samozřejmě lze najít všechny podrobnosti o ošetřovném pro OSVČ,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„V dotačním programu, ze kterého se bude ošetřovné OSVČ platit, je aktuálně k dispozici sto milionů korun. V případě potřeby se částka navýší,“ dodává ministr.

„Inteligentní elektronický formulář budou moct OSVČ vyplnit a doručit MPO, které o žádosti bude rozhodovat, třemi způsoby: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný ho poslat poštou. V případě potřeby jsou připraveny podat informaci i obecní živnostenské úřady,“ upřesňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Spolupráce s Microsoft a Unicorn

Protože MPO usiluje o to, aby OSVČ dostaly finanční prostředky co nejdříve, společnosti Microsoft a Unicorn ve spolupráci s resortem za týden vyvinuly pro vyřizování žádostí inteligentní formulář dostupný na www.mpo.cz/osetrovneosvc provázaný s dalšími aplikacemi.

Ten má OSVČ a zpracovatelům žádostí maximálně usnadnit život. Aplikaci chce tým dále rozvíjet. Podle Microsoftu se celý systém podařilo v rekordním čase postavit díky využití moderních cloudových technologií, kdy pomohlo i to, že MPO umí komunikovat elektronicky interně i externě. Vše je součástí procesu digitalizace resortu.

„Jsem rád, že výrobní linka Unicornu na software a dovednosti našich specialistů a pracovníků MPO umožnily během několika málo dní vytvořit aplikaci pro přijímání žádostí OSVČ o „ošetřovné“. Aplikace je provozována v internetové službě Plus4U.net s využitím cloudového prostředí Microsoft Azure. Děkujeme za projevenou důvěru a jsme rádi, že můžeme v této složité situaci pomoci,“ říká CEO Unicorn Systems Jan Jaroš.

„Ošetřovné“ pro OSVČ je formou dotace, kterou MPO operativně připravilo v reakci na pandemii koronaviru. Žádat o ni mohou ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní, tedy nemají jiný zdroj příjmů (například ze zaměstnání, z důchodu apod.). Současně v aktuální karanténě v souvislosti s pandemií koronaviru pečují o dítě do 13 let (přičemž spodní věková hranice není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I.

Žádost s čestným prohlášením

OSVČ bude vyplňovat a posílat k rozhodnutí MPO žádost o dotaci spolu s čestným prohlášením. Pokud bude „ošetřovné“ souviset s péčí o dítě, které chodí do školy, bude třeba přiložit (stejně jako je to u ošetřovného u zaměstnanců, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení) také potvrzení o tom, že je škola kvůli pandemii koronaviru uzavřená. Podobně bude třeba v případě péče o hendikepovaného člověka, doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. V obou případech není nutný originál, stačí fotka či sken z mobilního telefonu.

O dotaci se bude aktuálně žádat za kalendářní měsíc březen 2020. Nárok na ni – při splnění výše uvedených podmínek – začíná 12. března 2020, tedy od okamžiku, kdy musel být v České republice v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy označí dny, za které dotaci požaduje.

Kromě počítače si může OSVČ žádost vyřídit on-line také z mobilu či tabletu. Poté, co uvede základní údaje a podepíše čestné prohlášení, žádost s potřebnými přílohami pošle ministerstvu. Pracovníci MPO ji vyřídí plně elektronicky a následně pošlou OSVČ rozhodnutí a peníze.

Postup pro podání žádostí:

 • Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
 • Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu
   fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Obálka musí být označena „fpmpo20“!

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme