Internet věcí: Firmy využívající externí vývojáře ušetří a mohou mít výhodu

Většina firem, zabývajících se vývojem elektronických zařízení a systémů, řeší vývoj nových produktů IoT interně. Při využití kvalitního externího dodavatele se jim ovšem snižují náklady až o polovinu.

Ukazují to data z pětiletého průzkumu vývojářské společnosti ASN Plus. Podle údajů společnosti ASN se průměrné celkové náklady na interní vytvoření prototypu nového IoT zařízení pohybují mezi dvěma až třemi miliony korun.

Ilustrační fotografie

Dílčí náklady na návrh hardwaru tvoří přibližně 34 % výdajů, vývoj softwaru respektive firmwaru 42 % a vytvoření komunikující aplikace 24 procent nákladů. Úspěšné dotažení vývoje prototypu přitom automaticky neznamená zaručenou návratnost investic. Poskytne ale přesnou představu o výrobních nákladech.

Firmy se ohlížejí po externích vývojářích

Od roku 2018 začali analytici ASN sledovat rozdíly mezi náklady na vývoj interními vývojáři firem ve srovnání s externími týmy, a dopad obou variant na koncovou cenu.

 Tato data aktuálně ukazují, že náklady na interní vývoj jsou přibližně o 45 až 55 procent vyšší než náklady na vývoj externím dodavatelem.

Firmy využívající služby externích vývojářů tak mohou při stejné plánované délce návratnosti investic nabídnout výrazně nižší cenu koncových zařízení, dostat se rychleji na trh a zvýšit šanci na vyšší prodeje.

Český výrobce IoT zařízení plánuje na podzim vstoupit na trh START pražské burzy

Vysoké nároky na odbornost vývojářů

Při vývoji IoT hardwaru v současnosti neexistují žádná technologická omezení, která by neumožnila proměnit koncepty v plnohodnotné produkty. Při nejisté síle komerčního potenciálu je ovšem klíčové, aby se náklady na prototypování povedlo udržet v únosných mezích. Přestože se interní vývoj může zdát procesně snazší a rychlejší, firmy často podceňují jeho složitost a nevypočitatelnost.

Interní tým musí mít přehled o moderním hardwaru a jeho cenách, dokázat vyvinout spolehlivý firmware, webovou část a samozřejmě si poradit i s mobilní aplikací pro bezproblémovou správu a nastavení zařízení.

Mezi důležité faktory, které ovlivňují náklady na vývoj IoT zařízení, patří také počet podporovaných platforem, integrace se službami a aplikacemi třetích stran, zdroje pro příjem dat a bezpečnostní standardy.

Internet věcí není jen teorie. Při odečtech energií pomáhá šetřit pracovní síly

Při takové šíři požadavků na vývojáře je velmi složité, aby prototypování zaštítil pouze jediný interní odborník. Ufinancovat během vývoje pracovní úvazky většího počtu interních vývojářů je pak velmi nákladné. Externí vývojové firmy bývají pružnější, odbornější a většinou levnější. Navíc mají podle ASN díky různorodým zakázkám i výrazně větší oborový přehled, praxi i motivaci.

Pokud chtějí dodavatelé elektronických zařízení snížit své náklady na výzkum, vývoj a tvorbu prototypů (IoT), a přitom získat také prostor pro „rozumnou“ marži, která neodradí zákazníky, vyplatí se jim využívat služeb externích vývojářů.

„Nejčastěji poptávají externí služby zákazníci, kteří očekávají dlouhodobou spolupráci ve vývoji elektronických zařízení nebo softwaru. Část využívá jen dílčí služby jako je návrh desky plošných spojů nebo vývoj embedded softwaru a aplikací, zajistit je možné ale i samotnou výrobu elektroniky,“ říká CEO společnosti ASN Plus Pavel Schiller.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme