Irsko zavede nové předpisy k NZEB – budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Irská vláda věnuje značnou pozornost oblasti energetické účinnosti a vynakládá na ni i příslušné finanční prostředky. Velvyslanectví České republiky sleduje přístup k otázkám udržitelného rozvoje a energetické účinnosti v Irsku a hledá možnosti pro uplatnění českých firem na irském trhu. V této souvislosti mimo jiné zorganizovalo několik akcí v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).Poslední taková akce se bude konat 30. října 2019 s názvem Fórum k šetrným budovám, kde se představí 8 českých firem a Česká rada pro šetrné budovy.

Úsilí irské vlády v oblasti udržitelného rozvoje bylo mimo jiné nedávno oceněno i ve zprávě Světové banky o regulačních ukazatelích pro udržitelnou energii (RISE), kde se Irsko ocitlo mezí lídry v oblasti energetické účinnosti. Organizace Global Network Performance Network v roce 2013 zařadila Irsko na první místo v mezinárodním srovnání energetické účinnosti nových bytů.

Irská vláda oznámila, že 1. listopadu 2019 vstoupí v platnost nařízení ohledně výstavby nových budov v rámci opatření týkajících se budov s téměř nulovou spotřebou energie. Od tohoto data všechny nové domy budou muset být domy s téměř nulovou spotřebou energie a mít typický energetický rating budov A2. Při velkých rekonstrukcích domů a bytů bude požadován rating B2 nebo ekvivalent. Podrobné informace je možné najít na webových stránkách ministerstva a na webových stránkách vládní organizace Sustainable Energy Authority Ireland.

Velvyslanectví je připraveno poskytnout českým firmám informace i konkrétní pomoc v případě jejich zájmu o irský trh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dublinu (Irsko). Autor: Jiří Hušner, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Irsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme