Itálie nabízí široké možnosti pro české exportéry (video)

Ředitel zahraniční kanceláře Czechtrade Marek Atanasčev představuje perspektivní obory pro potenciální české exportéry v Itálii.

Itálie je trhem, který má přes 60 000 000 obyvatel. Z geografického hlediska velice blízko České republice, nicméně mentalitou je nám poměrně daleko. Jedná se nicméně o jednu z největších ekonomik na světě, v eurozóně je to třetí největší ekonomika, takže samozřejmě tento trh nabízí opravdu spoustu možností pro české exportéry a pro české firmy.

Česká republika, přestože je z geografického hlediska opravdu velice blízká Itálii, není pro každého Itala známou destinací. Spíše než Česká republika, je v Itálii známa Praha, takže toto může být jakousi první referencí, která se dá použít při nějakém prvním kontaktu s italskými firmami. Každopádně i dalšími referencemi samozřejmě v teritoriu jsou například české pivo, Pavel Nedvěd nebo také značka Baťa, o které si Italové myslí, že je značku italskou.

Vzájemná obchodní bilance roste

Vzájemná bilance obchodní výměny mezi Českou republiku a Itálii v posledních letech poměrně dynamicky roste. V posledním roce tato úroveň přesáhla dokonce úroveň 13 miliard EUR, z hlediska českého exportu se v podstatě jedná o necelé 4 %. Je to opravdu dáno dlouhou historickou spolupráci mezi našimi zeměmi i právě tou geografickou blízkostí. Hlavní segmenty nebo hlavní sektory, ve kterých dochází k největší výměně mezi našimi zeměmi, jsou samozřejmě automotive, strojírenství nebo například oblast chemického průmyslu.

Perspektivní obory pro české exportéry

V současné době naše kancelář vnímá primárně velice pozitivně například sektor vodohospodářství, kdy italská vláda a Italové řeší problém se suchem. Italská vláda bude alokovat poměrně hodně peněz na restrukturalizaci vodovodních sítí primárně na jihu Itálie a to z toho důvodu, že tyto sítě jsou opravdu zastaralé, dochází tam k velkým únikům, a tím pádem je nutno tyto sítě restrukturalizovat a české firmy z oblasti vodohospodářství by mohly ve spolupráci v různých konsorciích s italskými partnery aplikovat svoje technologie právě v tomto segmentu.

Nejedná se samozřejmě pouze o oblast vodohospodářství. Aktuálně se v Itálii řeší také průmysl 4.0, kdy italské firmy prakticky velmi růstově instalují nové robotické jednotky. Obecně v Itálii se aktuálně řeší optimalizace nákladů, takže například i různé smart technologies, které by mohly nějakou formou zefektivnit činnost firem. Nejenom firem, ale například i ve městech, takže Smart Cities je jedno z aktuálních témat, které hýbe italskou ekonomikou.

Mezi další perspektivní obory, ve kterých je činná naše kancelář, respektive české firmy, samozřejmě už dlouhodobě patří stavebnictví a zároveň i strojírenský sektor. Naše kancelář samozřejmě tyto trendy vnímá a flexibilně na ně reaguje a snaží se například o realizaci společných účastí na stavebních, a právě strojírenských veletrzích, protože tyto veletrhy velmi dobře v Itálii fungují.

Ačkoliv by to mohlo mnohé lidi překvapit, poměrně se daří českým firmám z oblasti potravinářství. Samozřejmě se jedná o některé specifické produkty. Konkrétně mám na mysli například pivovarnictví, respektive export piva. Já samozřejmě jako Čech mám velkou radost z toho, že v Itálii se daří, že Italové si oblíbili české značky piv primárně v severních oblastech Itálie, které jsou nám mentalitou více blízké, jedná se spíše o rakouské regiony než italské regiony, takže právě v těchto regionech stoupá spotřeba piva. Musíme brát v potaz, že Italové nikdy nebudou objemově pít tolik jako Češi, nicméně ta spotřeba opravdu stoupá. Zároveň se uplatňují třeba i pivovarnické technologie, a kromě toho některé české firmy z oblasti potravinářství, které jsou napojeny například na mlékárenství, v poslední době máme poměrně úspěšné asistence, kdy se nám daří umisťovat tyto produkty na italský trh.

Eugenio Marongiu / Shutterstock.com

Mentalita Italů je jiná, obrňte se trpělivostí

Zmínil jsem již jinou mentalitu Italů, přestože se zdá, že jsou nám velmi blízcí, ta mentalita je opravdu jiná, primárně v konfrontaci se středoevropským prostorem. Takže před nějakou plánovanou expanzí do Itálie je opravdu nutné se primárně obrnit trpělivostí, protože obchodní vyjednávání v Itálii má opravdu jiný ráz. Já vždycky říkám, že čas je komoditou, kterou Italové mají vždy a všude. Jinými slovy není to tak rychlé a efektivní, opravdu to delší dobu trvá, a je nutné s tímto počítat, jak z hlediska financí, tak samozřejmě i z hlediska času.

Italština a dobrý design jsou rozhodujícími faktory

Důležité je taky vědět, že opravdu jediným jazykem, který v Itálii funguje, je italština. Primárně u starší generace, která právě tvoří většinou vedení firem, je italština jediným jazykem, který stoprocentně funguje. Tím pádem je opravdu dobré mít s sebou například tlumočníka, je dobré mít připravené některé propagační materiály v italštině, případně poptat službu u zahraniční kanceláře Milán. My vám velmi rádi pomůžeme s tím, že vás vezmeme na jednání, toto jednání přetlumočíme, a zároveň i v rámci našich služeb překládáme propagační materiály do italštiny. Důležité také je mít dobré propagační materiály nejenom z hlediska jazykového, ale samozřejmě i designového, protože obal a materiály v dnešní době prodávají. I v tomto ohledu jsme ochotni a schopni vám pomoci, dát nějaké základní rady.

Poslední slovo má majitel firmy

Italské firmy oproti českým mají určité specifikum, kterým je, že rozhodovací slovo má ve finále většinou majitel firmy. Toto je dáno především faktem, že páteř italské ekonomiky je tvořena právě rodinnými firmami, které většinou mají od jednoho do devíti zaměstnanců. Takže, přestože české firmy již delší dobu komunikují například s obchodním ředitelem, toto neznamená automaticky vítězství, protože opravdu to finální rozhodnutí musí většinou udělat majitel firmy.

CzechTrade Milán

Naše zahraniční kancelář v Miláně má samozřejmě v gesci mnoho aktivit. Jedná se o aktivity od veletrhů, kdy dáváme dohromady české expozice společné účasti českých firem, kdy se snažíme optimalizovat náklady, ale zároveň i zveme dopředu na tyto akce některé italské subjekty, protože mezi množstvím lidí, kteří se na italských veletrzích objevují, ne vždy narazíte na profesionála nebo firmu, se kterou chcete jednat. Kromě veletrhů se snažíme v poslední době účastnit různých B2B jednání, které jsou velmi efektivními, náklady na těchto akcích nejsou tak vysoké. Nicméně je tam mnohem vyšší efektivita.

Zároveň organizujeme například i podnikatelské mise. V příštím roce se jedná například o misi do loděnic, ale podle mého názoru úplně nejvíce efektivní službou, kterou naše kancelář nabízí, a jedná se opravdu o full service, jsou individuální služby. Individuální služby vám mohou pomoci opravdu ve všem, co je spojené s pojmem obchod. Jedná se o dohledání samozřejmě některých obchodních partnerů, jedná se o vymáhání pohledávek, jedná se například i o pouhé přetlumočení jednání. Já vždycky říkám, že opravdu CzechTrade Milán je pro vás určitým pevným bodem, na který se můžete obrátit v rámci zahraničního obchodu v jakékoliv situaci.

Pokud snad uvažujete o expanzi na italský trh, nebo vás cokoliv trápí z hlediska obchodu v Itálii, prosím, neváhejte se na nás obrátit. My jsme v teritoriu právě pro vás. Sei il benvenuto, jak se říká v italštině, jste vítáni u nás v kanceláři a jsme Vám opravdu ochotni a k dispozici pomoci s jakýmkoliv problémem, který se týká italského trhu.

Kontakty na zahraniční kancelář CzechTrade v italském Miláně najdete na stránkách CzechTrade.

• Teritorium: Itálie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme