Itálie: V roce 2017 vzrostl počet společností o 46 tisíc

Zdroj: Milano Finanza
Vypracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Itálie


  • Země: IT – Itálie
  • Datum zveřejnění: 05.02.2018

V roce 2017 došlo k nárůstu firem v registrech obchodních komor o 0,7 % (ve srovnání s rokem 2016). K velkému nárůstu nových společností došlo především v regionech jižní Itálie, které se na celkovém růstu podílely 60 %. Jedná se dokonce o národní rekord.

Celkově bylo sice zapsáno o 1,8 % méně společností než v roce 2016 (357 000 společností), avšak počet společností, které ukončily svou činnost, klesl o 3,4 % oproti loňskému roku na hodnotu 311 000. Jedná se o hodnotu nejnižší za posledních 12 let.

Celkově tedy bylo v Itálii zapsáno o 46 tisíc společností více než v předchozím roce.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme