Zdroj: CzechTrade

Italská města pokulhávají v udržitelné mobilitě

Nízký počet cyklostezek, neekologické dopravní prostředky či vysoká míra motorizace. To je část problémů, které trápí italská města. Nejhůře jsou na tom Catania, Reggio Calabria a Palermo.

Do roku 2030 by se měl podle EU co nejvíce snížit počet vozidel ve městech, měla by se posílit a elektrifikovat veřejná doprava. Dále má být kladen větší důraz na podporu cyklistů a chodců.

Ilustrační fotografie

To znamená co nejvíce předefinovat rozdělení dopravy směrem k udržitelným možnostem. Mnoho italských měst však stále vykazuje zpoždění ve srovnání s evropskými pokyny. Nejhorší je stav v jižní Itálii, a to konkrétně v Catanii (deficit 76 %), Reggio Calabrii (deficit 75 %) a Palermu (deficit 73 %).

V rámci reportu Mobilitaria 2023 bylo zkoumáno 14 italských metropolitních měst, a to konkrétně v oblasti pěti klíčových ukazatelů – dostupnost neznečišťující MHD a podíl elektrobusů, hustota cyklostezek v poměru k počtu obyvatel, celkový počet sdílených vozidel (auta, kola, koloběžky a elektrokoloběžky) na 10 tisíc obyvatel, míra motorizace na tisíc obyvatel a konečně aktuální modální rozdělení oproti cíli 65% udržitelné mobility (agregace veřejné dopravy, aktivní mobility a sdílené mobility).

ExportMag.cz: Čipy a jízdní kola. V čem ještě exceluje malý velký Tchaj-wan?

Italským městem, které se nejvíce přibližuje evropským cílům udržitelné mobility pro rok 2030, je Milán, jež zaznamenává deficit 32 %, následují Florencie (47 %), Benátky (51 %), Bologna (52 %), Řím (53 %), Turín (54 %), Neapol (56 %). Konkrétně hlavní město Lombardie vykazuje povzbudivé známky, a to i díky strategiím realizovaným v posledních letech na frontách sdílené mobility, modal splitu a veřejné dopravy, přičemž stále bojuje na frontách soukromé motorizace a aktivní mobility.

Znepokojivé jsou výsledky Catanie, která žebříček uzavírá se zpožděním 76 %. Deficit, který se dále prohlubuje, vezmeme-li v úvahu sdílenou mobilitu, oblast, ve které má sicilské město deficit 99 %. Také daleko od evropských cílů dekarbonizace jsou Reggio Calabria (75 %), Palermo (73 %), Bari (71 %), Messina (69 %), Janov (69 %) a Cagliari (66 %).

Italská města velmi pokulhávají v oblasti dostupnosti cyklistické infrastruktury. V průměru má 14 metropolitních italských měst pouze 1,5 km cyklostezek na 10 tisíc obyvatel, Helsinky jich mají 20.

Itálie je zároveň jedna z nejvíce motorizovaných zemí Evropy. Dalším slabým místem je stáří vozového parku autobusů, kdy 60 % autobusů patří mezi nejvíce znečišťující modely. Zvláště kritická je situace v Cagliari, Neapoli a Catanii.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: Il Sole 24 Ore

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí

Doporučujeme