Izrael omezí platby v hotovosti

Při uskutečnění velkých nákupů v hodnotě více než 11 000 šekelů (ILS) můžete nově platit v hotovosti maximálně 10 % celkové ceny zboží, avšak max. 11 000 šekelů. Při placení např. automobilů nebo nemovitostí můžete v hotovosti zaplatit také maximálně 11 000 šekelů. Při nákupu více zboží od jednoho prodejce lze cenu každého produktu vzít samostatně, to znamená, že při nákupu např. dvou vozů můžete zaplatit v hotovosti až 22 000 šekelů.
Tato omezení se vztahují na vypořádání občanů s komerčními podniky a na platby mezi podniky. Limit 11 000 šekelů se vztahuje i na výplaty mezd. Stejné pravidlo platí i pro dary a půjčky, nájemní smlouvy nebo předplatné pro různé služby
Účelem zákona je zlikvidovat materiální základ stínové ekonomiky, zkomplikovat praní špinavých peněz a zvýšit výběr daní.


  • Země: IL – Izrael
  • Datum zveřejnění: 14.01.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Tel Aviv/Jeruzalém
Zdroj:https://news.israelinfo.co.il/economy

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Izrael | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme