Jak propojit svět byznysu a vědy a výzkumu? Odpoví konference Business2Science

Letos na podzim se Ostrava opět stane významnou spojnicí podnikání a výzkumu. Třetí ročník konference Business2Science přivítá ve čtvrtek 19. října elitní odborníky z obou sfér.

Společně budou hledat nové cesty, jak tyto dva světy propojit a zajistit efektivní spolupráci byznysu a vědy a výzkumu. Unikátní akci, letos na téma „Marketingová excelence neboli Z laboratoře na trh a zpět“, pořádá Moravskoslezské inovační centrum (MSIC).

Ilustrační foto

Marketingová excelence ve vyšších řádech inovací

Panelové diskuze, případové studie, pitch-deck session nebo třeba networking – to a ještě mnohem více nabídne letošní odborná konference Business2Science.

Stejně jako v předchozích letech akce i tentokrát proběhne za účasti významných hostů z řad výzkumníků i podnikatelů. Řečníci se v rámci tohoto ročníku zaměří na marketingovou excelenci ve vyšších řádech inovací a její propojení s excelencí výzkumnou a technickou.

„Letošní konference naváže na předchozí dva ročníky a zaměří se speciálně na marketingovou excelenci ve vyšších řádech inovací. Budeme se společně věnovat otázkám, jak znalosti z trhů o konkrétních potřebách lidí a firem co nejlépe uchopit a využít jak pro zaměření výzkumu, tak pro komercializaci jeho výsledků,“ uvádějí pořadatelé.

Konference Business2Science propojuje svět byznysu a akademického výzkumu

Akce představuje neutrální půdu pro diskuzi odborníků z praxe, strategické uvažování a rozšíření sítě kontaktů o potenciální klíčové partnery. Její program zahájí předseda představenstva MSIC Pavel Csank, který účastníky seznámí s B2S platformou, jejími cíli a přidruženými aktivitami inovačního centra.

Jak na komercionalizaci vědy a výzkumu?

Prostor bude následně věnován problematice zhodnocování znalostí očima odborníků z vyspělých zemí. Tématu a sdílení dobré praxe se ujme Kjell-Håkan Närfelt ze švédské inovační agentury Vinnova. Ten se v současné době podílí jako hlavní strategický poradce na rozvoji ekosystémů pro inovativní firmy. Jeho specializací jsou inovace, komercializace výzkumu a vývoje, podnikání či rozvoj rizikového kapitálu.

Mezi hosty panelové diskuze budou například také bývalý rektor VŠB-TUO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, marketingový ředitel fintech startupu Lemonero Jiří Lexa a výzkumná ředitelka MoraviaLab s.r.o. Zuzana Šitavancová. Věnovat se budou přístupu k marketingové excelenci z různých perspektiv.

Kompletní program letošního ročníku konference a vstup na akci

I v dalším bloku se sejdou lidé, kteří se věnují komercializaci výsledků vědy a výzkumu. Úspěšná aplikace výsledků výzkumu s příslušným komerčním dopadem se totiž neobejde bez marketingových aktivit. Jak se dělá výzkum trhu, co přináší a jak jej využít pro zacílení vlastních výzkumných a vývojových aktivit přiblíží účastníkům Business2Science Lenka Mynářová z NAFIGATE, Marcela Šimková za Data Servis – informace s.r.o. a Tomáš Zedníček za EPCI pod vedením moderátorky Adély Hradilové z MSIC.

Během odpoledního programu zazní hned dvě případové studie. Jaromír Zahrádka za i&i Prague seznámí posluchače s tím, co může způsobit chybný výzkum trhu nebo jeho úplná absence při komercializaci. Lenka Mynářová následně vysvětlí, jak vypadá intuitivní přístup startupu vs. postup v rámci MRL (Marketing Readiness Level).

Pozvání přijali také zástupci univerzity, platformy Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava, nemocnice, klastrů a společností, jako Dva mluvčí nebo PatentEnter.

Konference Business2Science je obecně určena všem, kteří se chtějí podílet na rozvoji inovačního ekosystému prostřednictvím účelného dialogu a spolupráce v oblasti podnikání a výzkumu.

Redakčně upravená tisková zpráva MSIC

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme