Jak obnovit zdraví internetu? NGI podporuje otevřené důvěryhodné decentralizované aplikace

Nedávný rozruch kolem Twitteru nám ukazuje, že bychom měli pracovat na vytváření alternativních budoucností internetu.

Tak aby nám z jednoho podnikatelského subjektu nevznikaly dominantní zastřešující entity, ale aby jednotliví uživatelé a komunity měli možnost provozovat vlastní internetové služby. Jen tak totiž budeme moci posílit postavení podniků a lidí v digitální budoucnosti. 

Ilustrační fotografie

V posledních týdnech jsme byli doslova zasypáni zprávami o dění ve společnosti Twitter po změně jejího vlastníka a následných opatřeních přijatých novým vedením. Některé zdroje, jako například Forbes, zacházejí tak daleko, že v této souvislosti mluví o „velkém exodu“. A významné organizace na ochranu občanských práv dokonce vyzývaly k bojkotu.

Twitter samozřejmě není ojedinělý případ. Původní decentralizovaná vize, která stála za ideou internetu a webu, utrpěla rozsáhlou konsolidací odvětví. Proto iniciativa Next Generation Internet (NGI) pracuje na alternativní budoucnosti s cílem vytvořit odolný, důvěryhodný a udržitelný internet. 

Tyto alternativní budoucnosti mají jedno společné: jsou založeny na technologickém společenství. Co to znamená? Otevřené standardy, svobodný a otevřený software a hardware a také otevřená data. Právě tohle jsou ideální ingredience pro obnovení zdraví internetu, protože dávají jednotlivým uživatelům a komunitám možnost provozovat vlastní internetové služby. A nepovyšují jeden podnikatelský subjekt na dominantní nadřazenou entitu.

ActivityPub a Fediverse

Klíčovou složkou v „sociálním” prostoru je standard nazvaný W3C ActivityPub, který vytvořilo konsorcium World Wide Web Consortium (organizace, která se stará o technickou standardizaci internetu). ActivityPub umožňuje uživatelům mít vlastní přítomnost na takzvané Fediverse, a de facto ji vlastnit. Uživatel si ji tedy může založit pod vlastní internetovou doménou, určit si vlastní zásady a pravidla komunity, stanovit si vlastní nastavení soukromí a používat všude stejný účet pro interakci s ostatními.

Jedním z nejznámějších projektů Fediverse je Mastodon. Ten se nedávno postaral o celosvětový rozruch: během krátké doby získal více než 500 000 nových uživatelů a v současnosti dosahuje více než 1 milionu aktivních uživatelů. V poslední době se také zdvojnásobil počet nezávislých serverů pro Mastodon. Na rozdíl od tradičních sociálních médií není tato platforma jedinou webovou stránkou nebo službou.

Zástupci globální komunity významných institucí v Praze diskutovali o budoucnosti internetu

Chcete-li jej používat, zvolíte si účet u libovolného poskytovatele implementujícího protokol ActivityPub (nebo si tento software spustíte sami), což vám umožní propojit se s celým ekosystémem podle vlastních podmínek. Uživatelé mohou zveřejňovat texty (s limitem 500 znaků), obrázky, odkazy a videa a jejich „Toots” jsou zveřejňovány striktně v chronologickém pořadí (neexistuje žádný algoritmus řazení „Toots”) bez reklamy. 

Jak přetvořit internet v decentralizovanou infrastrukturu

Cílem Evropské digitální dekády do roku 2030 je posílit postavení podniků a lidí v digitální budoucnosti. Proto jsou rozhodnutí o podpoře výše popsaných digitálních společenství důležitá pro zachování původní vize internetu jako nemonopolního a neprivatizovaného. A tím, že ActivityPub nabízí občanům alternativu k velkým komerčním hráčům, přináší koncepční stavební kameny pro mezioborovou spolupráci. Otevírá také dveře k širokému přijetí Fediverse – internet se díky tomu opět stává decentralizovanou infrastrukturou, která dokáže pojmout rozmanitost a tvoří svobodnou a demokratičtější alternativu k dnešní situaci.

NGI podporuje mnoho různých nástrojů Fediverse, jako jsou Mastodon, PeerTube, Pixelfed, GoToSocial, Lemmy a Owncast. PixelFed je více zaměřen na sdílení fotografií, jako Instagram. Lemmy je skvělou alternativou k Redditu. A Owncast umožňuje živé vysílání, podobně jako Twitch. Tyto aplikace nabízejí reálnou alternativu pro uživatele, kteří se chtějí odklonit od online sociálních sítí velkých korporací.

Stovky inovátorů už přetvářejí internet

NGI bude nadále podporovat rozmanitost a decentralizaci internetové infrastruktury. Proto už také finančně podpořila více než 700 inovátorů, kteří přetvářejí internet v tomto duchu. A pokud se i vy podílíte na projektu, který přispívá k dalšímu rozvoji nástrojů ActivityPub a Fediverse, přihlašte se do jedné z otevřených výzev NGI a můžete tak pomoci vytvořit lepší internet. 

Redakčně upravený článek iniciativy New Generation Internet (NGI)

NGI je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je rozvíjet internet budoucnosti coby výkonný ekosystém zaměřený na uživatele. Program NGI podporuje řešení v oblastech, jimiž se zabývá Deklarace pro budoucnost internetu a financuje nejlepší výzkumné a inovační projekty v oblasti internetu, které jsou zaměřené na převádění zásad Deklarace do praxe. Tedy na vytváření spravedlivějšího, bezpečnějšího, odolnějšího, udržitelnějšího, na člověka zaměřeného a decentralizovaného internetu. 

Program NGI dosud financoval už více než 700 inovátorů zabývajících se technologií blockchain, přenositelností dat, umělou inteligencí, strojovým učením, problematikou sítí, hardware nebo open source software. Projekty pokrývají širokou škálu témat od soukromého vyhledávání, instant messagingu a nástrojů pro práci na dálku s ochranou osobních údajů, přes zdravotnictví, energetiku, finance či dodavatelské řetězce až po zodpovědné mediální platformy.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme