Jak podpořit udržitelný rozvoj Ústeckého kraje? Žáci a studenti ukázali v soutěži hned několik cest

Podpora regionálních zemědělců a výrobců potravin, využití srážkové vody na střechách panelových domů, oživení veřejného parku v Teplicích nebo opatření proti plýtvání s jídlem ve školních jídelnách.

Tyto a řada dalších nápadů žáků a studentů základních škol a víceletých gymnázií a středních škol byla oceněna v soutěži Swiss Cleantech – Změna začíná s tebou! Všichni finalisté, kterých bylo nakonec třináct, vyhověli nejlépe podmínkám otevřené soutěžní výzvy a věnovali se aktuálním problémům v Ústeckém kraji. A nabídli udržitelná řešení, která mohou s podporou zřizovatelů škol nebo samospráv přerůst v aktivity s celostátním významem.

Soutěž Swiss Cleantech – Změna začíná s tebou! | ICUK

„Zcela nečekaně nás překvapila aktivita středních odborných a průmyslových škol. Jejich návrhy patřily k nejvíce promyšleným a okamžitě použitelným. A to při zohlednění specifik Ústeckého kraje. Ostatně, to platí i pro další finalisty, kteří se úspěšně zaměřili na konkrétní problémy svého okolí a navrhli přesvědčivá řešení,“ komentuje výsledky Soňa Kritzlerová, porotkyně a zástupkyně Švýcarského velvyslanectví, které bylo vyhlašovatelem soutěže.

Tři zástupci v každé věkové kategorii obdrželi věcné i hodnotné ceny od vyhlašovatele, společnosti Nestlé, Magistrátu města Ústí nad Labem nebo Inovačního centra Ústeckého kraje. Soutěž se zaměřila na témata spadající do cílů trvale udržitelného rozvoje (SDG). Žáci a studenti se soustředili na čistou vodu a hygienu, klimatická opatření nebo čisté energie nebo inovace v infrastruktuře.

Nový ročník soutěže Adapterra Awards představí inovativní klimatické projekty

Porota, v níž zasedla i zástupkyně Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně, ocenila, že prakticky všechny přihlášené práce vycházely z lokálních či regionálních podmínek Ústeckého kraje a jeho měst a obcí. Právě vnímavost soutěžících ke svému okolí byla jedním z kritérií hodnocení.

Velmi příjemným překvapením bylo to, že do open-callu se zapojily školy i mimo Ústí nad Labem. Přišly velmi kvalitní příspěvky z Teplic, Litvínova nebo Bohosudova u Krupky. Porota vyzdvihla velkou aktivitu třídních pedagogů, vedení škol i jejich zřizovatelů. Také díky jejich vedení byly práce velmi vyrovnané a v hodnocení rozhodoval každý bod.

Ilustrační fotografie

V kategorii Základní školy obsadil 3. místo Tomáš Do ze Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky. Téma čisté vody a hygieny nahlédl v širším sociálním kontextu. Příkladně pracoval se zdroji dat a jeho práce měla jasnou strukturu: od popisu, přes analýzu až po návrh řešení, v němž se objevují odborné termíny jako modrozelená infrastruktura, reverzní osmóza a UV dezinfekce.

První dvě místa obsadila ZŠ Buzulucká v Teplicích. Žáci z třídy 4.B se na problém nadprodukce plastových odpadů rozhodli reagovat happeningem – instalací ve veřejném prostoru. Plastová tisícinožka by byla výtvarným artefaktem. Porotě se líbilo to, že děti by ho sestavily z odpadu, který samy vysbírají.

Vítězem ve své kategorii se stal kolektiv 9.A. Žáci navrhli novou podobu teplického lesoparku. Porotu zaujalo lokální a zjevně akutní téma, pro které žáci našli efektivní a proveditelné řešení. Svůj plán popsali jasně a přesvědčivě. V tomto ohledu doložili, co znamená odpovědné a udržitelné řešení.

V kategorii víceletých gymnázií a středních škol bylo nečekané zapojení Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem. „Jejich příspěvky doložily, že odborné školství může řadu nových vrstev zasahujících do dalších specializací i oborů všeobecného vzdělání. Příspěvky z této školy nám doslova vyrazily dech a považujeme je za skvělou vizitku školy, samotných studentů a jejich oborů,“ konstatuje Soňa Kritzlerová.

Ilustrační fotografie

1. ročník – obor Truhlář z uvedené ústecké školy se zaměřil na oblast Cenově dostupná a čistá energie. Skvěle zmapoval možnosti, které skýtají šikmé střešní plochy ve městě. Navrhl osadit ty, kde je to možné, fotovoltaickými panely. A tím dosáhnout toho, aby bylo Ústí nad Labem a další krajská města energeticky soběstačnější, úspornější a udržitelnější. 3. místo si zasloužil komplexním přístupem, který obsáhl i oblast měření a reagulací, skladování energie s přesahem do lokální distribuční sítě a v neposlední řadě i důležitou otázku veřejné podpory – dotací.

2. místo obsadili z téže školy studenti 1. ročníku – obor Zedník. Srozumitelně pojednaný návrh navrhuje odvádět část srážkové vody – aspoň na sídlištích – do poldrů a jezírek. Autoři velmi správně pochopili klíčovou roli mikroklimatu ve městě – zvlášť v době adaptace na klimatickou změnu, kdy stoupají průměrné teploty a klesají srážkové úhrny. Porotu zaujal přesah do volnočasových aktivit a krajinné ekologie, kdy byl přesvědčivě popsaný motiv kooperace takového řešení s městskou zelení.

Vítězem se stali Adam Hadraba a Adéla Jírová z Biskupského gymnázia Bohosudov. Porota se shodla na tom, že jejich návrh odpovědné spotřeby a výroby převedený na oblast Fair trade a lokálních potravin je velmi dobře uchopený. Autoři si zjistili potřebná fakta, navrhli řešení a měli na paměti realizovatelnost a udržitelnost celého záměru. Zaujetí bylo vyjádřeno i dotazníkem, pro který se jim podařilo získat 250 respondentů! Skvělá je navrhovaná aktivita směřující k osvětě u nastupující generace. Porota doporučila autorům zkusit grantový příspěvek na kraji, neboť téma přesně zapadá do transformace celého kraje.

Zdroj: Inovační centrum Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj

Doporučujeme