Jak se v Česku daří startupům? Největší brzdou rozvoje je nedostatek lidí

Podle českých startupů jsou největšími komplikacemi při jejich zakládání finance a nedostatečná flexibilita státních úřadů. Více než polovina si start financuje z vlastních zdrojů.

České startupy se nejvíce potýkají s problémy spojenými s počátečním financováním, mírou složitosti související byrokracie, ne vždy spolupracujícími úřady, s nedostatkem personálu a mírou složitosti všech úkonů potřebných pro start firmy. Hlavní motivací pro založení vlastní firmy je u naprosté většiny originální nápad či řešení problému. Největší brzdou rozvoje je nedostatek kvalitních lidí. Vyplývá to z ankety společnosti Deloitte Startupové prostředí v Česku 2021, která mapuje současný stav a spokojenost tech startupů sídlících v České republice.

Ilustrační fotografie

U otázky, proč se rozhodli startup založit, nejčastěji respondenti z řad majitelů či zakladatelů volili možnosti*, že to bylo na základě nápadu na ideální řešení určitého problému (66 %). Mezi další zmiňované důvody celkem shodně patřily: potřeba udělat v životě zásadní změnu a změnit zaměstnání (34 %), snaha dostat do Česka trend ze zahraničí (32 %) a exkluzivní nápad, který byl první na světě (30 %). Pouze 9 % hlasů získal důvod finanční obohacení.

„Inovace, chytrá řešení a světově unikátní nápady jsou přesně tím, co česká ekonomika potřebuje. Vyspělé úrovni nás přiblíží mnohem rychleji než schopnost přilákat zahraniční investici příslibem nízkých nákladů. Globální automobilku v ČR založíte stěží. Globálním lídrem zcela nového odvětví se můžete stát nepoměrně snadněji, a proto je důležité české startupové prostředí podporovat,“ říká Jiří Sauer, partner v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte ČR a lídr soutěže Deloitte Technology Fast 50 v regionu střední a východní Evropy, která každoročně oceňuje nejrychleji rostoucí technologické firmy.

Zásadní je investor, většina firem však začíná s financemi z vlastních zdrojů

Jedním ze zásadních témat průzkumu je financování českých startupů. Ve výběru z různých možností výrazně dominují nutnost zajištění počátečního kapitálu z vlastních zdrojů (68 %) a pomoc investora (48 %). Obtížnost získání investora, hodnotí respondenti na stupnici obtížnosti 1-10 v průměru číslem 5,33. Až 14 % startupů získalo prvotní finance od rodiny či příbuzných a známých, 5 % si vzalo půjčku v bance. Trend ukazuje, že podnikatelé se spoléhají především na vlastní zdroje a základní kapitál.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

„V případě možné expanze firmy téměř tři čtvrtiny českých startupů potřebují vstup investora do firmy. Je to šance jak pro soukromý, tak pro veřejný kapitál,“ upozorňuje Jiří Sauer. O založení firmy za hranicemi ČR však 61 % dotázaných respondentů neuvažuje. Zbylých 39 % si myslí, že v zahraničí jsou pro vznik startupů lepší podmínky z hlediska většího trhu, menších administrativních a daňových nároků, rozvinutějšího startup „ekosystému“, politické stability a finanční podpory startupů.

Je prostředí České republiky tzv. Startup enemy?

Za největší překážky pro start a fungování firmy v ČR považují dotázané startupy více než v polovině případů (52 %) nutnou státní byrokracii jako jsou kontroly, lhůty a celková neflexibilita státních úřadů. Na druhém místě je míra zdanění odvedené práce následovaná vysokou administrativní náročností při zakládání firmy a obecnou složitostí a komunikací s úřady. Pětina zakladatelů startupů nicméně uvádí, že je nepřekvapilo nic, protože se na vše důkladně připravili.

Téměř polovina firem hledajících zaměstnance přes StartupJobs se chová odpovědně

Právě komunikace se státní správou je problémem, který trápí velkou část startupistů. Nejčastěji státu vytýkají zdlouhavou a nepružnou komunikaci, nutnost dodávat stejné informace na několik míst státní správy (absence jednotné digitální databáze) či technologickou neodbornost úředníků vinou nedostatečného vzdělávání.

„Pomalá. Mizivá digitalizace. Úředníci velmi často nejsou zvyklí používat sami digitální nástroje. Zaměstnancům finančního úřadu jsem já sám ukazoval, co lze vyřešit přes Portál občana (oni o jeho existenci neměli ani tušení a nutili mě fyzicky řešit papíry, které lze vyžádat elektronicky). Můžeme mít milion digitálních nástrojů pro občany, ale pokud je nebudou využívat ani úředníci, tak se z místa nepohneme,“ odpovídá na otázku hodnocení komunikace s úřady jeden z respondentů.

Ilustrační fotografie

Opatrný optimismus ohledně budoucího vývoje

I přes negativní hodnocení si většina respondentů myslí, že se situace nadále zlepšuje a postupná digitalizace zásadně usnadňuje komunikaci s úřady i samotnou práci. V Čechách funguje několik státních agentur a institucí, které nabízí firmám své služby a poradenství (CzechInvest, CzechTrade, JIC a další) – 48 % respondentů v minulosti využilo jejich služeb. Dále zde fungují soukromé subjekty jako jsou startupové inkubátory, laboratoře, seed fondy nebo coworkingová centra. S těmi spolupracovalo 39 % dotázaných startupů.

„Skoro polovina (48 %) startupů v určité fázi své existence potřebovala pomoc odborných poradců. Tu nejčastěji představovaly outsourcované služby jako daňové a právní poradenství, finanční controlling, obchod a marketing,“ připomíná Jiří Sauer.

Při výběru z možností pomoci v začátcích by polovina všech startupů nejčastěji volila dostupné financování, následované předem připravenými vzory právních dokumentů potřebných pro založení firmy a stejně tak i možností si na určitém konkrétním místě zjistit veškeré podrobnosti o potřebných úkonech začínajícího podnikatele. Čtvrtou nejčastěji zmiňovanou oblastí byly formy státní podpory jako je výzkum a vývoj.

Celkově lze tedy vysledovat nespokojenost pomocí ze strany státu, podnikatelé však zůstávají pozitivní a věří ve zlepšení situace s postupnou digitalizací.

Co v současné chvíli startupům chybí?

Aktuálními problémem je pro startupy kvalitní personál 59 % schází ve firmě lidé. Zaměstnance si z 80 % zaměstnavatelé hledají přes inzeráty na webových portálech, 66 % vychází z referencí, 48 % využívá inzerátů na sociálních sítích. Lidé a kvalitní tým jsou přitom klíčovými pro úspěch firmy – to uvedlo 80 % startupů.

Jak se na českém sklářství podepsala pandemie?

Dále firmám dle vlastního hodnocení schází visibilita, přístup k zákazníkům a kapitál. Necelá desetina startupů nepociťuje žádné nedostatky a s aktuálním stavem je spokojeni.

Za další zásadní faktory ovlivňující úspěch firmy podnikatelé považují unikátnost jejich produktu/služby na trhu, kvalitní marketing a zajištěné financování.

Anketa Deloitte proběhla v období srpen – prosinec 2021 na vzorku českých firem účastnících se programu Deloitte FAST 50, který na základě jednotné metodiky oceňuje nejrychleji rostoucí technologické firmy v regionu střední a východní Evropy. U otázek, které nabízí výběr z možností mohli respondenti v odpovědi volit více možností.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Deloitte ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme