Jak snížit cenu energií? Hospodářská komora navrhla vládě řešení

Hospodářská komora (HK ČR) navrhla vládě kroky, jak domácnostem, podnikům a obcím snížit cenu energií a zabránit dramatickému zdražování v následující topné sezoně.

Komora doporučuje, aby vláda jednala o možných cestách k dočasné výjimce z používání burzovních cen, zajistila naplnění zásobníků plynu nebo majetkově vstoupila do LNG terminálů.

Ilustrační fotografie

Podle HK ČR se situace na trhu s rychle rostoucími cenami elektřiny a plynu stává neudržitelnou jak pro domácnosti, tak pro podniky. Analýzy navíc ukazují, že se v následující topné sezoně na trhu s energiemi výrazně projeví důsledky války na Ukrajině. Vláda by se proto měla soustředit i na dosud neuvažovaná řešení, kterými by rychlý růst cen zkrotila, navrhuje Komora.

Zástupci podnikatelů navrhují výjimky pro používání burzovních cen při prodeji energií, majetkový vstup České republiky do vznikajících LNG terminálů, vytvoření mechanismu k zajištění strategických zásob zemního plynu, zvážení vlastní těžby plynu z břidlic a prodloužení provozu uhelných tepláren.

Náměty Hospodářské komory adresoval členům vlády prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a rovněž je představil na včerejším jednání pracovní skupiny k českému průmyslu a Ukrajině na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Vláda má zvážit „méně konvenční návrhy“

Šéf Hospodářské komory za zásadní označil, aby vláda teď pragmaticky začala přijímat opatření, která poskytnou nezbytný časový prostor pro vyřešení negativních důsledků války. „Kvůli rostoucím cenám energií jsou důstojné životní a pracovní podmínky a podmínky pro podnikání v naší zemi silně ohroženy. Proto doufám, že vláda zváží i méně konvenční návrhy, se kterými přicházíme,“ poznamenal Vladimír Dlouhý.

Skoro polovina firem musí letos utlumit investice, zjistil průzkum

HK ČR ve svých návrzích v šesti oblastech, jimiž jsou evropské environmentální cíle, průmysl, vlastnictví nemovitostí, teplárenství, výroba elektřiny a obchod s elektřinou a plynem a plynárenství, zohlednila jak dostupnost národních primárních energetických zdrojů, tak i současná technická řešení, platná opatření i regulatorní podmínky.

Podle Hospodářské komory by se vláda v krizových situacích, jako je tato, měla pokusit vyjednat dočasné výjimky při uzavírání kontraktů na budoucí dodávky elektřiny a plynu, aby čeští výrobci elektřiny a obchodníci s elektřinou a plynem nebyli nuceni respektovat burzovní ceny. Výjimky by byly časově omezené a měly by velký význam zejména v podmínkách vysoké inflace.

„Odchod od burzovních cen by umožnil zásadní snížení cen energií, a to až do té míry, že by stát nemusel volit cestu komplikovaných kompenzací ze státního rozpočtu,“ vysvětlil Dlouhý.

Nové podmínky pro společné nákupy plynu

HK ČR zároveň navrhuje, aby vláda na úrovni EU prosadila alternativní dodávky plynu a stanovily se nové podmínky pro evropské sdružené nákupy zemního plynu. Komora doporučuje, aby vláda s Německem, Itálií a Rakouskem uzavřela dvoustranné dohody na dodávkách plynu do České republiky, a to včetně zkapalněného plynu z USA. Vláda by také podle podnikatelů měla zvážit, zda vlastnicky nevstoupit do vznikajících LNG terminálů v Polsku a v Německu.

S dopady rostoucích cen energií pomůže podnikatelům nová záruka

Podnikatelé po vládě také požadují, aby v souladu s možnostmi danými sdělením REPowerEU i Dočasným krizovým rámcem pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině vypracovala analýzu s řešeními dramaticky rostoucích cen elektřiny a plynu. Už tyto dokumenty totiž umožňují širokou škálu opatření ke zmírnění vysokých cen ze strany členských států.

Vedle toho by všem vlastníkům nemovitostí, tedy i domácnostem, měla vláda zjednodušit a zrychlit změnu povolování způsobu vytápění nemovitostí například jen na ohlášení, s cílem zajištění nároku na dostupnost dodávek energie na vytápění. Tuto flexibilitu by však bylo třeba kombinovat s motivačními prvky pro zachování existujících environmentálně příznivých soustav zásobování teplem.

Aby bylo možné vydat příslušné cenové rozhodnutí a bylo podnikům zabezpečeno vyplácení zelených bonusů na teplo a elektřinu z obnovitelných zdrojů energie v procesu společného spalování biomasy a různých zdrojů energie, musí kabinet urychlit proces notifikace schémat podpor obsažených v zákoně o podporovaných zdrojích energie, tvrdí šéf HK ČR.

Ilustrační fotografie

Prodloužíme provoz uhelných elektráren?

Politici by měli zvážit i možnost, že by na nezbytnou dobu prodloužila provoz uhelných tepláren nesplňujících emisní limity, jako podmínky pro zajištění dodávek tepla.

V oblasti plynárenství Hospodářská komora označuje za nejdůležitější, aby stát zajistil strategické zásoby plynu. Proto by vláda měla přijít s finančním mechanismem, který zajistí plnění zásobníků plynu na území Česka. Stát by podle Komory měl také zvážit rozvoj těžby plynu z břidlic prostřednictvím hydraulického štěpení. Těžba v českých ložiscích zemního plynu může vést ke snížení růstu ceny plynu, stala by se doplňkovým zdrojem plynu a posílila by energetickou soběstačnost země.

Hospodářská komora doporučení adresovala dopisem předsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu, ministru pro místní rozvoj, ministru práce a sociálních věcí a ministru financí.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme