Jak Švédsko vytvořilo model prosperujícího hospodářství

Švédské hospodářství nadále překonává ostatní vyspělé hospodářství. V minulosti byl severský národ kritizován, ale nyní je prezentován jako příklad. Jaké je tajemství? Stabilní reformy.
Hrubý domácí produkt (HDP) Švédska na jednoho obyvatele patří k nejvyšším v EU, ale ne vždy tomu tak bylo. Dříve trpělo švédské hospodářství nízkým růstem a vysokou inflací, švédská koruna byla opakovaně znehodnocena. Švédsko bylo zasaženo finanční krizí na počátku 90. let. Banky byly nestabilní a nezaměstnanost vzrostla, vládní výdaje vzrostly stejně jako státní dluh. Cesta zpět ke stabilitě nebyla pro Švédsko snadná, ale tím že Švédsko prosazovalo vynalézavé a odvážné reformy změnilo své hospodářství a připravilo se pro silný vrůst.
Podle Mezinárodního měnového fondu, klesl podíl švédského státního dluhu z 80 % v roce 1995 na 41 % v roce 2017. Od krize v 90. letech se švédským vládám podařilo udržet kontrolu nad veřejnými výdaji a pokračovali v tom i v důsledku celosvětové finanční krize v letech 2007-2008.
Dnes má Švédsko různorodé a vysoce konkurenceschopné a úspěšné hospodářství, řadí se mezi deset nejkonkurenceschopnějších zemí světa. Klíčem švédského hospodářství je otevřenost a přístup k obchodu a podnikání. Kromě udržení konkurenceschopnosti ve zboží a výrobě, je ve Švédsku nyní silný růst odvětví služeb – jako jsou informační a komunikační technologie.
Švédsko je rozvojem mnoha společností s hodnotou více než 1 miliarda UDS – mj. videohry King and Mojang, společnosti Klarna, Spotify nebo Skype.
Švédsko je pro Českou republiku významným obchodním partnerem, je cca 14. zemí světa, kam české firmy nejvíce exportují. Obchodní bilance se Švédskem je pro ČR výrazně kladná. Kancelář CzechTrade ve Stockholmu je připravena individuálně pomoci českým firmám se vstupem na náročný švédský trh.


  • Země: SE – Švédsko
  • Datum zveřejnění: 25.04.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Stockholm.
S využitím zdroje: Nick Chipperfield (2018) & Scott Sutherland (2013), Sweden.se

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme