Jak využít užitečná digitální řešení v praxi?

Digitální inovace mohou pomoci například v ekologii, enviromonitoringu a mapování, při sledování stavu pozemků a půdy, sdílení zemědělských dat, předvídání a zvládání extrémních výkyvů počasí a kalamitních stavů, nebo v péči o plodiny a potraviny.

Využití digitálních řešení v praxi či investicích do digitální transformace se budou věnovat účastníci akce „Digitální transformace 2022 aneb úspěšná implementace digitálních inovací do každodenního života v regionech“, kterou v Brně pořádá 31. května sdružení CzechInno.

Ilustrační fotografie

CzechInno, které podporuje české inovačního podnikání, se tématu digitální transformace podnikání, veřejné sféry i celé ekonomiky věnuje dlouhodobě.  

Diskutující představí například novinky Českých radiokomunikací v oblasti chytrých řešení pro regiony, aktuální projekty v oblasti digitalizace v zemědělství a lesnictví či využití digitalizace ve zdravotnictví.

Registrace a program Digitální transformace 2022

„Je třeba, aby se inovativní řešení, která s úspěchem využívá soukromá sféra, stala běžnou součástí veřejného prostoru. Příkladů dobré praxe ke sdílení je celá řada: funguje chytrá logistika, AI agenti plánují výrobu a roboti s umělou inteligencí hlídají bezpečnost sítí a zařízení. Tato řešení, namísto drahých a těžkopádných systémů, by měla být využita i ve správě věcí veřejných,“ sdělují pořadatelé akce.

Vizionáři: Ocenění posbíraly nejlepší inovativní projekty i osobnosti

Co se v Brně dozvíte?

  • Kde to běží: získáte praktické příklady implementace užitečných digitálních řešení v praxi z oblastí životního prostředí, sledování stavu objektů, pozemků a půdy, sdílení dat, předvídání a zvládání extrémních výkyvů počasí a kalamitních stavů, péče o plodiny a potraviny
  • Kde na to vzít: zjistíte informace o konkrétních běžících i perspektivních dotačních schématech na podporu digitální transformace i službách na podporu investic
  • Kdo už uspěl: prezentovány budou praktické příklady dobrých praxí z firem a organizací, které již podporu získaly a/nebo nová řešení zavedly
  • Kdo vám pomůže jít dál: odpolední inspirativní exkurze na Kybernetickém polygonu Masarykovy univerzity, který pomáhá firmám i organizacím připravovat se na současné i budoucí kybernetické hrozby.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme