Japonské firmy v České republice

Počet podniků z Japonska v České republice dosáhl podle dostupných dat z února 2021 počtu 276. Sto osm z nich jsou průmyslové firmy. V ČR dohromady investovaly 3,8 miliardy amerických dolarů, což je druhý nejvyšší objem po Německu.

Vzniklo 51 tisíc nových pracovních míst. Tato čísla jsou výsledkem pokračujících a dlouhodobých investičních aktivit, které dokládají, že japonské firmy považují Českou republiku za jednoho ze svých nejdůležitějších byznysových partnerů.

V retrospektivě může být příběh japonských firem v České republice rozdělen do tří etap. Jde o počáteční období do poloviny 90. let, o boom na konci 90. let a o dobu od vypuknutí finanční a hospodářské krize (2008) až po současnost – jde o éru obnovy, lokalizace, diversifikace a inovací.

Pokud je známo, první japonskou společností v České republice byla Mitsui & Co LTD., obchodní firma, jež tady otevřela pobočku v roce 1965. Následovaly další firmy, které položily základy obchodních vztahů mezi oběma zeměmi.

Po sametové revoluci, v první polovině 90. let, začaly japonské investice sklízet ovoce v podobě zakládaní nových výrobních základen ve střední a východní Evropě. V těch časech české ekonomika a průmysl výrazně posilovaly, a země začala vyjednávat o vstupu do EU. Mezinárodní nevládní organizace Japan External Trade Organization (JETRO) založila svou pražskou pobočku v roce 1993, a JCCI následovala jako její součást v roce 1994. Tehdy s 25 členy s masiv ní podporou agentury CzechInvest.

První velký investiční počin byl oznámen zkraje roku 1996, šlo o projekt Matsushita Electric Industrial – Panasonic. Ten otevřel dveře do ČR pro další japonské investory, Klíčovým faktorem byl nejen strategický přístup na západní trhy a kvalifikovaná pracovní síla, ale i silná pomoc ze strany českých úřadů a souvisejících organizací.

Další významným milníkem byl vznik společné automobilky Toyota Peugeot Citroen Automobile (TPCA) v roce 2002. Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. (TPCA letos změnila název a je v plném vlastnictví Toyoty) je jedním u největších japonských podniků v Česku s roční produkcí 230 tisíc vozů určených pro trh EU. Tato investice umožnila vznik 3500 pracovních míst a přispěla velkou měrou k přilákání dalších japonských firem různého zaměření do ČR. Jejich počet rostl setrvale do poloviny nultých let, kdy si republika upevňovala pozici výrobního centra v Evropě.

Vývoj počtu japonských firem v ČR

Zdroj: JETRO Praha

Finanční krize v roce 2008 a následná globální recese Japonsko silně zasáhly. Přesto se jeho firmám podařilo překonat toto složité období, a to neúnavnou snahou o zdokonalování produktivity práce a kvality svých výrobků. Zároveň zrychlily lokalizaci svého managementu a operace s využitím místního personálu. Počet nových aktivit v posledních letech není tak vysoký jako na začátku nového století, nastal ale posun od stavění na zelené louce ke svazkům s místními podniky nebo přímo k akvizicím. Stoupl i počet odvětví, v nichž se tyto firmy angažují.

V současnosti si japonské podniky osvojily byznysové inovace, což vedlo k dalšímu zdokonalování výrobní efektivity a zavádění robotizace a umělé inteligence. Některé firmy se pustily například do výroby vozidel na elektrický pohon a rozjely výzkum a vývoj v ČR. Uprostřed měnící se světové ekonomiky začaly subjekty z Japonska brát Českou republiku za strategicky důležitou bázi nejen v Evropě, nýbrž rovnou za součást globální sítě dodavatelských řetězců.

Infografika: japonské firmy v České republice

Historie a aktivity Japonské komory průmyslu a obchodu v České republice (JCCI „Shokokai”)

JCCI byla založena v roce 1994, v současnosti sdružuje 164 členských firem (k únoru 2021). Jakožto představitel japonských firem vedla a vede diskusi s českou vládou nad důležitými tématy pro své členy. V březnu 2015 se konal společný dialog na Pražském hradě za přítomnosti prezidenta Miloše Zemana. Pořadateli byli JCCI a JETRO Praha ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechTrade.

JCCI rovněž spoluorganizuje výroční kulatý stůl s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou. Děje se tak od roku 2013. Německý a japonský průmysl má shodné zájmy, pokud jde o jejich výrobně orientovanou strukturu. Čeští ministři a zástupci institucí jsou zváni, aby přispěli k výměně názorů s vidinou dalšího rozvoje a zdokonalení byznysového prostředí v ČR. Během takovýchto schůzek a živých debat se přijímají opatření, která prospívají japonským firmám.

Další podstatnou aktivitou JCCI je pořádání akcí, vedoucích k posílení znalosti podniků o místních českých poměrech. Od roku 2010 se konají návštěvy do regionů, jež pokaždé přinesly cenné poznatky o výrobě v tradičních českých firmách.

Převzato z podkladů ČTK Protext

• Teritorium: Asie | Česká republika | Japonsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme