Japonsko monitoruje vlastnictví půdy zahraničními kupci

Japonsko se rozhodlo monitorovat vlastnictví půdy zahraničními subjekty z důvodu snahy zajistit svou potravinovou bezpečnost.

Tento krok následuje po odhalení nákupu půdy na jižních ostrovech Japonska, v prefektuře Okinawa, čínskými investory.

Ilustrační fotografie

Japonská vláda bude žádat zahraniční vlastníky a kupce zemědělské půdy, aby se zaregistrovali a uvedli svou národnost. Tímto krokem, který přináší nový zákon o zemědělství, se Japonsko snaží čelit ekonomickým a bezpečnostním hrozbám.

Nová pravidla začnou platit od 1. září 2023. Národnost vlastníka bude uvedena nejen v katastru zemědělské půdy, ale bude také vyžadována v dokumentech nutných při žádosti o povolení k nákupu půdy. Vláda plánuje modifikovat systém katastru zemědělské půdy a propojit jej s registrem trvalého bydliště.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Cizinci, kteří již v Japonsku vlastní zemědělskou půdu, budou muset svou národnost zaregistrovat v katastru zemědělské půdy. Podle nového systému mohou státní orgány pravidelně zveřejňovat statistiky o procentuálním podílu zemědělské půdy vlastněné cizími vlastníky podle zemí nebo regionů.

Společnosti vlastnící půdu budou také mít povinnost každý rok specifikovat svou národnost při hlášení svého vlastnického statusu úřadům. Kromě národnosti budou jednotlivci povinni zveřejnit svoje bydliště, a společnosti budou muset zveřejnit národnosti svých hlavních akcionářů.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme