Japonsko se pomalu stává státem milovníků sýrů

V roce 2020 dosáhla spotřeba sýrů v Japonsku šestým rokem po sobě nového maxima. V důsledku pandemie vzrostla poptávka po sýrech i u spotřebitelů, kteří pracovali z domova a objednávali si donášku pizzy nebo přikusovali sýr k alkoholu.

Podle údajů Ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu se v roce 2020 v Japonsku spotřebovalo celkem 360 744 tun sýra. Přestože poptávka v restauracích nebo ve zpracovatelském průmyslu např. výrobě cukrářských výrobků zaznamenala v důsledku pandemie velký pokles, pokračující obliba západního stylu stravování a zvyšující se důraz na zdravotní stránku pokrmů vedly k nárůstu spotřeby v domácnostech, a sýry se tak objevují na jídelním stole japonských domácností mnohem pravidelněji.

Ilustrační fotografie

V roce 2008 došlo k dočasnému poklesu průměrné roční spotřeby sýrů v důsledku zvýšení cen sýrů na mezinárodním trhu, které přimělo výrobce snížit objemy dovozu a zvýšit maloobchodní ceny. Avšak od roku 2009 již 12 let spotřeba nepřetržitě roste. V roce 2020 došlo k meziročnímu nárůstu o 7,6 % na 2,7 kg na osobu a rok, a celkově tak došlo za posledních dvacet let k navýšení o 40 %. Poptávka podniků po čerstvé smetaně, například pro použití v cukrářských výrobcích, však zpomalila, což vedlo k poklesu spotřeby o 4,7 % oproti roku 2019.

Přírodní sýry tvořily téměř dvě třetiny celkové spotřeby sýrů a 88 % jejich objemu pocházelo z dovozu. V roce 2020 dovezený sýr pocházel z největší části z EU, Austrálie, Nového Zélandu a USA.

Průzkum Asociace JICPA – Japan Imported Cheese Promotion Association, která analyzuje celosvětovou spotřebu sýrů (2019), ukázal, že tři země s nejvyšší spotřebou na obyvatele jsou Dánsko (29,3 kg na osobu), Francie (26,8 kg) a Kypr (26,3 kg). Jejich úroveň spotřeby je více než desetkrát vyšší než v Japonsku. Spotřeba sýrů v ČR v roce 2019 byla 17,9 kg.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme