Japonsko usilovně řeší ochranu odrůd

Na zahraničních trzích Asie se objevuje stále více prémiového ovoce a dalších vysoce kvalitních zemědělských produktů vyšlechtěných v Japonsku, což ohrožuje japonské producenty.

Přestože byl zákon na ochranu odrůd rostlin a osiva v dubnu letošního roku novelizován tak, aby neoprávněný vývoz těchto odrůd byl zakázán, jejich pěstování v zahraničí nelze postihnout, pokud k vývozu již došlo.

Proto vláda zavedla podpůrná opatření pro japonské pěstitele jako např. poskytování dotací na registraci patentů japonských odrůd v zahraničí nebo proplácení dvou třetin nákladů spojených se soudním řízením. Nyní je na základě novelizovaného zákona zakázáno z Japonska vyvážet okolo 3 tis. odrůd. Ale často, i když je daná odrůda v zahraničí registrována a její pěstování není povoleno, je tento zákaz porušován.

Na konci července letošního roku zasáhla japonské producenty hroznového vína šokující zpráva. Jihokorejské noviny uvedly, že v srpnu bude k dostání na pultech korejských supermarketů hroznové víno odrůdy Ruby Roman, pěstované jihokorejskými pěstiteli. Ruby Roman je odrůda červeného hroznového vína pěstována pouze v japonské prefektuře Išikawa, jejich kuličky mají velikost pingpongového míčku.

Průměrná cena jednoho hroznu se pohybuje v přepočtu od 2 do 10 tis. Kč a v aukcích se může vyšplhat až na cenu 300 tis. Kč. Šlechtění odrůdy bylo dokončeno v roce 2008 a trval celých 14 let. Na počátku mohli tuto odrůdu pěstovat pouze schválení pěstitelé. Pro obchodování byla nastavena přísná pravidla, každá kulička by měla vážit 20 gramů a obsah cukru by měl být 18 stupňů.

Protože je japonské ovoce v zahraničí velice oblíbené, stále častěji je pěstováno v Číně a Jižní Koreji, tedy v zemích s podobným klimatem tomu japonskému.

Další z japonských prémiových odrůd vína, Shine Muscat, má v Jižní Koreji, kde vláda stanovila hroznové víno jako jeden z hlavních vývozních artiklů, 90% podíl na celkovém vývozu hroznů. Na tomto případu je vidět, jak to může dopadnout, když ochranná politika státu zaspí. Pěstování odrůdy Shine Muscat není v Koreji nezákonné, protože tam odrůda není registrována.

Výše zmíněná opatření jsou dalším krokem k plnění plánovaného cíle navýšení vývozu japonských zemědělských produktů z 920 miliard jenů v roce 2020 na 5 bilionů jenů v roce 2030.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělský diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme