Jednání o prohloubení obchodní spolupráce s Dominikánskou republikou

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa pracovně navštívil Dominikánskou republiku, kde 10. února 2020 jednal s ministrem zahraničních věcí Miguelem Vargasem a setkal se s předními podnikateli země. Šlo o bilaterální návštěvu vedoucího představitele české diplomacie v Santo Domingo po 15 letech. Hlavním tématem jednání bylo posílení vztahů, s důrazem na ekonomickou a rozvojovou spolupráci.

Náměstek Tlapa a ministr Vargas probrali během hodinového rozhovoru možnosti posilování vzájemné spolupráce v jednotlivých oblastech a diskutovali situaci v regionu. Obě strany se též dohodly, že najdou vhodnou formu spolupráce při zmírnění důsledků migrační krize v regionu, která postihuje i Dominikánskou republiku. Dle úředních statistik, v zemi pobývá přes půl milionu uprchlíků z Haiti a 30 tisíc z Venezuely.

Součástí české delegace byl i velvyslanec ČR se sídlem v Havaně Vladimír Eisenbruk, který je současně akreditován pro další karibské země, včetně Dominikánské republiky a Haiti.

Se zástupci podnikatelského sektoru náměstek Tlapa vytipoval vhodné sektory pro rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce. Zejména by mělo jít o zdravotnický sektor, turistický sektor včetně možnosti investování, minipivovary, ale také tradiční české exportní komodity jako jsou stolní sklo a výrobky příbuzné nomenklatury.

Náměstek Tlapa vyzdvihl kvalitu a přednosti českých výrobků a technologií, představil potenciál českých firem a prezentoval hlavní nástroje naší ekonomické diplomacie. Návštěva potvrdila, že existuje oboustranný zájem na zintenzivnění existujících a navázání nových obchodních vazeb, které by zvýšily nejen obchodní výměnu, ale i rozvoj kontaktů v dalších oblastech. Ještě v letošním roce by se měla ve spolupráci s MZV ČR uskutečnit cesta dominikánských podnikatelů do ČR, pro které bude připraven program a návštěva vytipovaných českých firem.

V lednu loňského roku došlo k povýšení našeho honorárního konzulátu v Santo Domingo na generální honorární konzulát. Konzulát v zemi působí více než 25 let. V jeho čele stojí p. José Ramón Brea Gonzáles, úspěšný místní podnikatel. Náměstek Tlapa ocenil jeho klíčovou roli na poli česko-dominikánských vztahů od vzniku samostatné ČR a především pak aktivní přístup honorárního konzulátu při řešení nejrůznějších konzulárních případů českých občanů v Dominikánské republice. Ta je od 90. let minulého století tradiční dovolenkovou destinací i pro naše  turisty. V posledních třech letech zemi navštívilo přes 15 tisíc turistů z České republiky.

Dominikánská republika se za poslední roky stala nejrychleji rostoucí ekonomikou v regionu Latinské Ameriky a Karibiku, když v letech 1993 až 2018 zaznamenala růst HDP v průměru o 5,3 % ročně a celkový hospodářský rozkvět. Česká diplomacie dlouhodobě usiluje o další diverzifikaci našeho zahraničního obchodu. Nastal čas využít příhodné situace v této karibské zemi se stabilním politickým a ekonomickým systémem, jejíž lokalita, domácí trh s 10 miliony obyvatel a 7 miliony zahraničních turistů nabízí velmi zajímavé ekonomické příležitosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Havaně (Kuba).

• Teritorium: Dominikánská republika
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme