Jednání v Kazachstánu na podporu rozvoje obchodně-ekonomických styků s ČR

Velvyslanec ČR Rudolf Hykl v doprovodu pracovníků zastupitelského úřadu v Astaně jednal ve dnech 2. a 3. listopadu 2022 s hejtmany Almatinské a nově vytvořené Žetysuské oblasti Kazachstánu.

Cílem bylo podpořit vzájemnou obchodně-ekonomickou spolupráci s regiony a zájmy českých, především zemědělských firem. V Žetysuské oblasti proběhlo setkání české delegace s vedením odborů zemědělství a podnikání před početnou skupinou zástupců místního zemědělského a potravinářského businessu. Součástí prezentace bylo vystoupení dvou představitelů místních partnerů českých firem Zetor a JK Machinery.

Ilustrační fotografie

Almatinská oblast se nachází na jihovýchodě Kazachstánu v okolí nejobydlenějšího města země Almaty, které má samostatný status. Patří do ní devět okresů vč. aglomerace v okolí Almaty, oblastním městem se nově stal Konaev (bývalý Kapšagaj). Žetysuská oblast, vydělená od června 2022 z původní Almatinské oblasti, hraničí s Čínou a má osm okresů a oblastním městem Taldykorgan.

Obě oblasti jsou významné z hlediska zemědělství a potravinového zabezpečení jižní metropole, nachází se zde řada významných potravinářských podniků. Největší podíl na ekonomice oblastí zaujímá zpracovatelský průmysl. Je zde potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v souvislosti s přítomností významného podílu vodních zdrojů a horského terénu.

Rozvoj obchodu a logistiky souvisí zejména s výhodnou pozicí oblastí na hranici Číny a Kyrgyzstánu a jsou tak součástí inciativy „Západní Čína-Západní Evropa“ jakožto alternativa původní Hedvábné stezky. Na hranici s Čínou nachází významná zóna volného obchodu „Khorgos“.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

Příležitosti ve stavebnictví a cestovním ruchu

Hejtman Almatinské oblasti Marat Sultangazijev v průběhu jednání s velvyslancem ČR Hyklem dne 2. listopadu 2022 uvítal zájem české strany o přímou ekonomickou spolupráci s oblastí, mezi další perspektivní obory uvedl kulturu, rozvoj cestovního ruchu a vzdělávání. Turistický potenciál oblasti je možné dle hejtmana podpořit investicemi do lázní s horkými prameny a infrastruktury, uvítají též zkušenosti ČR se získáním lázeňského statusu.

Perspektivu také představuje stavebnictví s ohledem na vybudování nového oblastního centra Konaev. V návaznosti na nedávnou návštěvu prezidenta Tokajeva v oblasti je důraz kladen na vzdělávání např. vybudováním akademického městečka, oblast má zájem o transfer českých technologií a know-how v oborech jako zemědělství, strojírenství apod.

Hejtman Žetysuské oblasti Bejbit Isabayev během setkání s českou delegací dne 3. listopadu zdůraznil zájem oblasti o rozvoj spolupráce se zahraničními partnery, včetně ČR, ve sférách cestovního ruchu jako při rekonstrukci regionálních letišť, zlepšení infrastruktury v okolí vodních zdrojů, v obnovitelných zdrojích energie včetně větrné energie, dále tranzitu, zemědělství a potravinářství apod.

Velvyslanec ČR Hykl v průběhu obou setkání s vedením jižních oblastí Kazachstánu zmínil řadu probíhajících projektů českých firem, mezi nimi dodávky letounů L410, plemenného skotu, zemědělské techniky, genetického materiálu či technologií do zpracovatelských závodů. Doplnil též informaci o účasti šesti českých potravinářských firem na výstavě Food Expo 2022 v Almaty.

Ilustrační fotografie

České firmy se mohou prosadit i v zemědělském sektoru

Krajský úřad Žetysuské oblasti též zorganizoval na žádost velvyslanectví ČR setkání české delegace s představiteli odborů zemědělství, podnikání, regionálních poboček KazakhInvest a zemědělských finančních institucí, konkrétně s KazAgroFinance a Agrární kreditní korporací. Setkání byli přítomni zástupci dvacítky místních podnikatelů v oboru zemědělství a potravinářství.

Z české strany nabídku zastupitelského úřadu využili a setkání se zúčastnili partneři českých firem Zetor a JK Machinery, kteří tak dostali možnost představit českou zemědělskou mechanizaci před místním publikem. V průběhu setkání kazachstánská strana projevila zájem o spolupráci s českou stranou v oblasti mléčné produkce, chovu drůbeže, zpracování kůže, vytvoření mrazícího závodu a lokalizace zemědělské techniky.

Česká strana informovala o české zemědělské produkci a potravinářských technologiích, prezentovala traktory Zetor a třídiče a čističky zrní JK Machinery, dále nabídla možnost účasti na incomingových a outgoingových podnikatelských misích.

V příštím roce tak Velvyslanectví ČR v Astaně plánuje ve spolupráci s CzechTrade Almaty uspořádat mise v oboru rybářství a potravinových technologií, několik účastníků setkání o ně rovnou projevilo zájem.

V případě zájmu o účast na uvedených misích je možné kontaktovat ekonomickou diplomatku Markétu Pěčkovou na e-mail commerce_astana@mzv.cz, příp. zemědělského experta velvyslanectví Artoma Lukašova na e-mail Artom_Lukasov@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme