V jihočeském kraji se podnikání nejvíce daří v Českém Krumlově

Český Krumlov je nejlepším městem z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Jihočeském kraji. Podnikání se daří velmi dobře také v Táboře a Českých Budějovicích. Ukázaly to letošní výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys.

Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Regionální výsledky výzkumu jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR.

Štěpán Pavlík, Dagmar Škodová Parmová a Alexandr Nogrády

Český Krumlov má dobrý skóring úředních hodin i webové stránky

Český Krumlov zaznamenává v rámci Jihočeského kraje velmi vysoký počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele. Počet uchazečů o zaměstnání je zde rovněž velmi vysoký, což skýtá podnikatelům možnost výběru pracovních sil. Index stáří, tedy poměr osob starších 65 let ku lidem mladším 14 let, je v Českém Krumlově velmi nízký, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti kultury a sportu. Město má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele, který na nich v přehledné formě nalezne vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnoho dalšího. Český Krumlov v rámci celého kraje nabízí rovněž nadprůměrný počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé, ale samozřejmě nejen oni, mohou vyřídit vše potřebné.

„Mám upřímnou radost, na druhou stranu je to závazek, abychom stále byli takto přívětivými partnery pro podnikatele, kteří v Krumlově působí. Poděkování patří i kolegům, zaměstnancům radnice a určitě na úspěch mělo vliv i předchozí vedení. My ve městě podporujeme všechny kulturní, společenské akce, které do Krumlova přivádějí návštěvníky na vícedenní pobyty a věřím, že to je cesta, kterou Krumlov i místní podnikatelé potřebují pro to, aby byli úspěšní,“ říká starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády.

Tábor má nadprůměrné množství velkých firem, v Českých Budějovicích je hodně živnostníků

V Táboře je v rámci regionu vysoce nadprůměrné množství firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Město myslí na bytovou výstavbu, alespoň o tom svědčí velmi vysoký počet dokončených bytů v přepočtu ku meziroční změně počtu obyvatel. Radnice se může také pyšnit v rámci Jihočeského kraje nadprůměrným podílem dotací na celkových příjmech města.

Bronzové České Budějovice mají vysoce nadprůměrné množství živnostníků v přepočtu na obyvatele. V krajském městě rovněž meziročně rychle roste celkový počet ekonomických subjektů. Město myslí na životní prostředí, alespoň o tom svědčí vůbec nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice se může pochlubit vysokou likviditou a také dostatečnými finančními prostředky vynakládanými na veřejnou dopravu.

Městem pro byznys Moravskoslezského kraje zůstává Ostrava

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2022, Jihočeský kraj

 1. Český Krumlov
 2. Tábor
 3. České Budějovice
 4. Písek
 5. Vimperk
 6. Třeboň
 7. Vodňany
 8. Strakonice
 9. Blatná
 10. Milevsko
 11. Soběslav
 12. Trhové Sviny
 13. Jindřichův Hradec
 14. Kaplice
 15. Dačice
 16. Prachatice
 17. Týn nad Vltavou

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.

Redakčně upravená tisková zpráva projektu Město pro byznys

Doporučujeme