Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Jihomoravské inovační centrum (JIC) pomáhá inovativním firmám, studentům s originálními nápady či výzkumným pracovníkům v podnikání s rozvojem firmy a inovacemi. Centrum zajišťuje pro inkubované firmy finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i PR a pomoc při transferu technologií.

Inovační agentura JIC (Jihomoravské inovační centrum) pomáhá lidem rozvíjet podnikání, které může měnit svět k lepšímu. Ve službě veřejnosti JIC podporuje rozvoj potenciálu lidí a firem s důrazem na smysl jejich podnikání a buduje jeden z nejinovativnějších podnikatelských ekosystémů v Evropě.

JIC vznikl v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Zřizovateli jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Důležitým momentem byl vznik Regionální inovační strategie pro jihomoravský kraj, a to už v roce 2002. Postupně se inspirovaly ostatní regiony a dnes mají svou vlastní inovační strategii všechny regiony v ČR.  

V roce 2008 byl v kampusu Masarykovy Univerzity v Brně otevřen první biotechnologický inkubátor v Česku – specializovaný prostor pro biotechnologické firmy a startupy z regionu. JIC voucher pro podnikatele podporuje od roku 2009 spolupráci firem a výzkumníků. Mezi stovky projektů bylo dodnes rozděleno téměř 36 milionů korun. Myšlenku inovačních voucherů přineslo Jihomoravské inovační centrum do ČR jako první. Následně zde vzniká také první český startup akcelerátor, který od svého vzniku podpořil už 62 startupů, jež získaly investice za více než 122 milionů korun. Od roku 2013 je akcelerátor otevřený i pro zahraniční firmy. 

Prestižní listy New York Times a Financial Times popsaly JIC jako úspěšný inkubátor startupů a Brno označily za město zaslíbené technologiím. Už před devíti lety obsadil inkubátor JIC třetí místo v mezinárodní soutěži The Best Incubator Award. V roce 2017 zde byl otevřen první tuzemský FabLab – nonstop veřejně přístupná digitální dílna. ESA BIC Brno (při JIC) má už třetím rokem za cíl podporu využití kosmických technologií v běžném životě a zajištění podpory výzkumu, vývoje a inovací.

JIC dnes nabízí studentům i podnikatelům pomoc se zajištěním financí, prostor, poradenství, kontaktů, propagace i PR a pomoc při transferu technologií. Dále nabízí dotační management, pomoc s hledáním investora a pomoc se získáním finančních prostředků na výzkum a vývoj. Inovační agentura evropského formátu má dvě dceřiné firmy a téměř 70 zaměstnanců.

Prioritní oblasti podpory

  • SW a ICT (softwarového inženýrství, počítačová bezpečnost)
  • strojírenství
  • biotechnologie
  • robotika
  • digitalizace
  • kosmické technologie

Viz též rozhovor s Jiřím Hudečkem z JIC z roku 2015

Doporučujeme