Ekonomický profil kanadské provincie Ontario

Kanada je 9. největší ekonomikou na světě. Ontario vytváří téměř 38 procent kanadského hrubého domácího produktu a má největší ekonomiku ze všech kanadských provincií a teritorií. Dokument obsahuje kromě ekonomických údajů také informace o politickém uspořádání, zaměřuje se na vzdělání a výzkum a charakterizuje průmysl, zemědělství a energetický sektor.

Všeobecné informace a politické uspořádání

 • Rozloha: 1 076 395 km2 – 4. největší kanadská provincie (10,78 % rozlohy Kanady), zhruba 14x větší než ČR
 • Počet obyvatel (1Q/2015): 13,79 mil. obyvatel – nejlidnatější provincie (38,5 % obyvatel Kanady)
 • Hlavní město: Toronto (2,8 mil. obyvatel, metropolitní oblast 6,1 mil. obyvatel)
 • Další velká města: Ottawa (900 tis.), Mississauga (714 tis.), Brampton (524 tis.), Hamilton (520 tis.), London (367 tis.)

Ontario má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 107 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provinční guvernérky (Lieutenant Governor), kterou je Elizabeth Dowdeswell (od 23. 9. 2014). Guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny. Poslední volby v provincii se konaly dne 12. 6. 2014.

Současné složení parlamentu
Politická strana Počet poslanců
Liberal Party 59
Progressive Conservative 28
New Democratic Party 20
Celkem poslanců 107

Premiérkou Ontaria je Kathleen Wynne (od 11. 2. 2013).

Současní ekonomičtí ministři:

 • Ministr financí: Charles Sousa
 • Ministr ekonomického rozvoje: Brad Duguid
 • Ministr mezinárodního obchodu: Michael Chan
 • Ministr dopravy: Steven Del Duca
 • Ministr energetiky: Glen Thibeault
 • Ministr zemědělství a záležitostí venkova: Jeff Leal
 • Ministr výzkumu a inovací: Reza Moridi
 • Ministr infrastruktury: Bob Chiarelli

Výzkum a vývoj

Provinční vláda v Ontariu vydává nominálně nejvíce peněz na výzkum a vývoj (R&D) ze všech kanadských provincií.

Programy:

 • Ontario Research Fund (ORF) – vládní fond pro financování výzkumu na veřejných univerzitách, vysokých školách, výzkumných nemocnicích a neziskových výzkumných institucích v Ontariu. ORF je spravován Ministerstvem výzkumu a inovací (Ministry of Research and Innovation) a financuje výzkum prostřednictvím několika programů (např. Research Infrastructure, Research Excellence).
 • Ontario Network of Entrepreneurs (ONE) – síť spolupracujících organizací napříč provincií financovaná Ministerstvem výzkumu a inovací. ONE pomáhá podnikatelům, firmám a výzkumníkům komercionalizovat jejich výsledky výzkumu. 
 • Ontario Centres of Excellence (OCE) – nezávislá nezisková organizace založená provinční vládou v roce 1987. Zaměřuje se na komercializaci výzkumu veřejných vysokých škol. OCE administruje 2 základní programy.

První je zaměřen na podporu spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem. OCE mají v provincii rozmístěno pět kanceláří (Toronto, Mississauga, Waterloo, London, Ottawa) a 30 projektových manažerů, kteří jsou obeznámeni s probíhajícím výzkumem v určité oblasti (oborově i geograficky) a úzce spolupracují s průmyslovým sektorem. Díky těmto znalostem pomáhají navazovat kontakty mezi konkrétním výzkumným pracovištěm a konkrétní firmou.

Druhým programem je podpora firemních inkubátorů a start-upů přímo v univerzitních kampusech. Zaměření projektů není sektorově nijak omezeno, v současnosti však dominují projekty v následujících sektorech:

 • energetika a životní prostředí,
 • pokročilé strojírenství,
 • pokročilé zdravotnické technologie,
 • ICT,
 • digitální média.

Klíčové výzkumné sektory a špičkové veřejné výzkumné instituce v Ontariu

Lékařský výzkum

Zaměření: výzkum rakoviny, neurovědy (poranění míchy, Alzheimer, Parkinson, epilepsie), mozek, genomika, proteomika, kardiovaskulární nemoci, rehabilitace (umělá inteligence, mobilita), regenerativní medicína, kmenové buňky, lékařská robotika.

Instituce:

Nanotechnologie

Zaměření: přístroje pro elektronický a fotonický průmysl, pokročilé materiály.

Instituce:

Kvantová mechanika:

Instituce:

Jaderná energetika:

Digitální média

Energetika a životní prostředí

Zaměření: úprava odpadní vody; výroba biopaliv ze zemědělského a lesního odpadu zplynováním, kvašením, pyrolýzou; technologie a procesy pro výrobu paliv a chemikálií z alternativních zdrojů

Instituce:

Automobilový průmysl

Potraviny

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme