Ekonomický profil kanadské provincie Ontario

Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele v posledních letech
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reálný růst HDP (%) 3,2 2,2 1,4 1,2 2,7 2,5
HDP – nominálně (mld. CAD) 629,5 658,6 679,6 695,7 747,1
Míra nezaměstnanosti (%) 8,7 7,8 7,8 7,5 7,3 6,8
Míra inflace (%) 2,5 3,1 1,4 1,0 2,4 1,2

Ontario vytváří více než 37 % HDP Kanady a má největší ekonomiku ze všech kanadských provincií a teritorií. Služby vytváří 77,6 % HDP a produkce zboží 22,4 % HDP, z toho výrobní sektor 12,2 %. (Pozn. V roce 2003 vytvářel výrobní sektor 21 % HDP). Reálný růst HDP v roce 2015 dosáhl 2,5 % po růstu 2,0 % v roce 2013 (ekonomika provincie za prvních 6 měsíců t. r. vzrostla o 2,2 %). 

Vývoj hospodaření provinční vlády v posledních letech
Fiskální rok (1. 4. – 31. 3.) 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015
Bilance rozpočtu (mld. CAD) -19,3 -14,0 -13,0 -9,2 -10,5 -10,3
Bilance rozpočtu k HDP (%) -3,2 -2,2 -2,0 -1,4 -1,6 -1,4

Rozpočet na fiskální rok 2016–2017 předpovídá deficit 4,3 mld. CAD, příjmy 129,6 mld. CAD a výdaje 133,9 mld. CAD. Vláda počítá s růstem HDP ve výši 0,8% v roce 2016. Cílem vlády je dosáhnout vyrovnaného hospodaření během 2 let ve fiskálním roce 2017–2018.

Vývoj dluhu provinční vlády v posledních letech
Stav k datu 31. 3. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Čistý vládní dluh (mld. CAD) 193,6 214,5 235,6 252,1 269,2 284,5
Čistý vládní dluh/HDP (%) 32,5 34,1 36,0 37,4 38,9 39,4

Ontario má nejvyšší nominální zadlužení ze všech kanadských provincií.

Zahraniční obchod

Ontario je největší exportér ze všech kanadských provincií. Na celkovém exportu Kanady podílí 40 %.

Hlavní exportní položky v roce 2015:

 • osobní auta a autodíly (34,9 %)
 • vzácné kovy a kameny (10,3 %)
 • mechanická zařízení (9,8 %)
 • stroje (3,8 %)
 • plasty (3,7 %)

Největším exportním trhem jsou USA s podílem téměř 80 % na celkovém exportu. Následují Velká Británie (6,4 %), Hongkong, Mexiko, Čína, Norsko, Japonsko, Německo a Švýcarsko. Na celkovém importu Kanady se Ontario podílí 56 %.

Hlavní importní položky:

 • osobní auta a autodíly (21,2 %)
 • nákladní auta a autodíly
 • léky
 • mobilní telefony
 • přenosné stroje na zpracování dat (tablety, notebooky)
 • stroje

Největším importním trhem jsou USA s podílem 56 % na celkovém dovozu. Následují Čína (12,1 %), Mexiko (7,6 %), Japonsko, Německo, Jižní Korea, Švýcarsko, Itálie, Velká Británie, Tchaj-wan.

Co se týče ČR, v roce 2015 ontarijské firmy z ČR dovezly zboží ve výši 290 mil. CAD (celkový import do Ontaria představoval 324,9 mld. CAD). Mezi hlavní komodity českého vývozu do provincie patří pneumatiky, součásti motorových vozidel, zařízení pro vrtulníky a letadla, motory, pivo, polykarbonáty a hračky.

V rámci diverzifikace obchodních vztahů existují vzájemné příležitosti ve všech těchto odvětvích, které vychází z Mapy oborových příležitostí.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme