Kanadská provincie Ontario chce hrát první ligu v elektromobilitě

Ontario chce propojit nerostné bohatství potřebné pro výrobu baterií s novými investicemi do výroby a hrát tak v elektromobilitě první ligu.

Příležitosti pro evropské společnosti skýtají jak dodavatelské řetězce, tak i zapojení do těžebních aktivit či spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Ontario má všechny předpoklady uspět ve světovém závodě v elektromobilitě a místní vláda sází na jasný úspěch.

Ilustrační fotografie

Provincie bohatá na kritické nerostné suroviny a s rozsáhlou automobilovou výrobou spustila již v roce 2019 plán Ontario’s Driving Prosperity, který si klade za cíl podpořit rozvoj příští generace vozů skrze konkurenceschopné prostředí, podporu inovací a talentu. Ontario je třetí největší automobilové centrum Severní Ameriky. Leží v takzvaném automobilovém koridoru, který se rozpíná od města Windsoru až po Ottawu, v pásu, kde se nachází 12 předních automobilových výrobců, přes 700 dodavatelů a několik výzkumných center.

Ontario právě na inovace v oboru soustředí čím dál větší podporu. Provincie se k podpoře elektromobility postavila ambiciózně, snaží se odstraňovat obchodní překážky, investorům nabízí rozsáhlou asistenci a k dispozici dala i finanční podporu.

Fond InvestOntario podporuje rozpočtem 400 mil. kanadských dolarů (295 mil. USD) transformativní automobilové projekty, Net Zero Accelerator Fund disponuje 8 mld. dolarů (5,9 mld. USD) na čisté technologie včetně elektromobility a bateriové výroby a Ontario Vehicle Innovation Network má k dispozici 56 milionů CAD (41 mil. USD) na rozvoj elektromobility. Že je elektromobilita vlajkovou lodí Ontaria, ale i velkým tématem Kanady, dokresluje i projekt prvního čistě kanadského elektromobilu Arrow.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Hledá se místo pro gigafactory

Ontario se však zaměřuje především na lákání zahraničních společností a rozvíjení investičních projektů na elektromobilitu a lze konstatovat, že se mu to zatím daří. Již v době fáze prvního strategického plánu provinční vlády byly ohlášeny investice do elektromobility v hodnotě 4 miliard kanadských dolarů (3 mld. USD): Ford s výrobou baterií pro elektromobily v Oakville a pěti novými modely elektromobilů, Stellantis s rozšířením výroby elektromobilů ve Windsoru, GM oznámil výrobu elektrododávek BrightDrop v Kanadě, která se rozeběhne již v příštím roce.

Investice do rozšíření automobilové výroby v Ontariu již dříve avizovaly třeba i Toyota či Honda. Druhá fáze provinčního plánu se soustředí především na lákání investic do výroby baterií, což potvrdil i nový projekt Stellantis a pozornost na Ontario se v tomto ohledu začíná upínat i z Evropy. V letošním roce zahájil jednání s ontarijskou vládou o výstavbě první mimoevropské gigafactory Volkswagen. Na začátku prosince následně vedení automobilky potvrdilo, že rozjelo výběr vhodných lokalit pro vybudování závodu.

Lze očekávat, že Evropa bude i v budoucnu zvyšovat svůj zájem o spolupráci v elektromobilitě s Kanadou a evropské firmy budou kromě investic usilovat o větší zapojení do dodavatelských řetězců, což usnadňuje i Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU (CETA).

Nelze však opomenout i fakt, že Spojené státy jako hlavní obchodní partner Kanady představují významnou konkurenci. Kanada a Mexiko navíc směřují k vítězství nad USA v mechanismu řešení sporů v regionální dohodě USMCA. Očekávané rozhodnutí by navzdory protekcionistickým snahám USA potvrdilo snazší obchod v automobilovém sektoru v Severní Americe (zabývá se kritérii regionálních pravidel původu) a posílilo integraci řetězců v regionu, včetně automobilových komponent.

Ilustrační fotografie

Nerostné bohatství pro baterie

Co investory do Kanady láká právě na výrobu baterií a šířeji i elektromobilů, jsou nerostné suroviny. Součástí memoranda s Volkswagen podepsaného letos v srpnu bylo i budování udržitelných dodavatelských řetězců včetně právě i kanadských minerálů. Rozsáhlou těžbu lithia, kobaltu a niklu doplňují geologické průzkumy dalších ložisek, která pokrývají prakticky celou škálu kritických nerostných surovin.

Největší přínos v těžbě kritických nerostných surovin si provinční vláda slibuje od oblasti Ring of Fire na severu provincie, kde se nachází bohatá ložiska chromu, kobaltu, niklu, mědi a platiny, a to v nejvyšší možné kvalitě. Těžba v oblasti doposud nezačala a je předmětem i vyjednávání s místním původním obyvatelstvem, rozhodnutí o jejím zahájení má tudíž šanci značně ovlivnit ambice provincie právě pro baterie i další pokročilé technologie. Nedávno se o potenciál oblasti začala zajímat i vláda kanadského jižního souseda, uvažuje totiž o financování studie proveditelnosti.

Ontarijská vláda si vytyčila strategii pro těžbu kritických nerostných surovin do roku 2027, která má nastartovat další těžbu prvků zásadních pro pokročilé technologie a je úzce provázaná s již zmiňovaným plánem pro transformaci automobilového sektoru a elektromobilitou. Do roku 2030 chce plán Driving Prosperity zajistit a podpořit ekosystém dodavatelských řetězců pro baterie.

Pro evropské společnosti se tak paralelně s automobilovým průmyslem může skýtat další šance na spolupráci právě i v těžebním sektoru. Kanada přitom uzavřela s EU strategické partnerství v této oblasti, které by mělo vést ke sbližování transatlantických řetězců i dalším investicím. Spolupráce byla předmětem i letošního zasedání Smíšeného výboru CETA, který potvrdil zájem o prohlubování spolupráce a propojení hodnotových řetězců.

Spojenectví s Evropou na vyostřeném geopolitickém pozadí stojí v kontrastu například s požadavkem kanadské vlády na divestice Číny z těžebních firem v Kanadě a zvyšováním kontroly nad zahraničními investicemi. Šance na spolupráci v elektromobilitě s EU je tak velmi komplexní a jakožto strategický spojenec se Evropa může spojit s Kanadou ve škále projektů.

Ilustrační fotografie

Největší investice z EU sází na výzkum

Kanadské provincii se zároveň daří rozvíjet investice doprovázené inovačními projekty. Největší oznámení investičního projektu na elektromobilitu přišlo letos od společnosti Stellantis, která ohlásila společnou investici s LG Energy Solution ve výši 5 miliard kanadských dolarů (3,7 mld. USD) do výroby baterií pro elektromobily. Výroba, která se rozjede na základě doposud největší investice s vlastníkem z EU, by měla ve Windsoru začít od roku 2024.

Stellantis tím navazuje na ohlášenou investici v hodnotě 3,6 mld. dolarů (2,7 mld. USD) do elektromobilů a hybridních vozů, přičemž ve Windsoru vzniknou dvě centra na výzkum a vývoj elektromobilů. V rámci prosincového jednání s University of Windsor český generální konzulát a agentura CzechInvest získaly možnost ověřit tyto ambice.

University of Windsor by měla v příštím roce zahájit projekt FuturECar, který se bude kromě formování talentů v elektromobilitě pro automobilky věnovat rozvoji výzkumných oblastí, jako jsou propojená a autonomní vozidla, materiály vhodné pro baterie elektromobilů, integrace energie a sítí a celkové problematice pohonů.

Projekt by měl být financován nejen z vládních zdrojů (140 mil. CAD), ale zároveň univerzitními a průmyslovými partnery, kterých je v současné době zapojených na 85. FuturECar je navíc otevřen mezinárodní spolupráci, již nyní se zapojují profesoři z USA, Japonska či Švédska a globální dosah se se spuštěním projektu očekává ještě mnohem větší.

K budování inovačního ekosystému elektromobility a propojování malých a středních podniků s výzkumnými centry iniciovalo Ontario vznik sítě OVIN (Ontario Vehicle Innovation Network), jenž funguje i jako hub klíčových informací a akcí.

Ilustrační fotografie

Strategie stojí na podpoře talentů

OVIN například cíleně podporuje podniky v komercializaci nových technologií, rozvoji kolaborativních partnerství a posilování talentu v Ontariu. Budování talentu je přitom jedním ze tří pilířů provinční strategie Driving Prosperity. Provincie má výhodnou pozici vzhledem k velmi vzdělané pracovní síle (každý rok absolvuje technické obory v Ontariu přes 63 tisíc studentů) a zároveň až o 30 % nižším nákladům na zaměstnance než v konkurenčních regionech.

Síť OVIN také připravila strategii, jak talent v provincii ještě posílit. Zaměřují se na úpravu osnov aktuálním potřebám nejen na úrovni vysokých škol, ale i technické vzdělání na nižších stupních, aktivní podporu stáží v relevantních podnicích již během studií, přeškolování a doplňování kvalifikací nebo i aktivní propagaci provincie směrem k zahraničním talentům.

Mezi dalšími výzkumnými centry vynikají i Automobilové centrum excelence na University of Ontario Institute of Technology, kde probíhá testování automobilů v klimatických tunelech (do jejichž stavby se mimochodem zapojil český Výzkumný a zkušební letecký ústav), laboratoř Canmet Materials specializující se na výzkum materiálů či Waterloo Centre for Intelligent Antenna and Radio Systems zaměřené mimo jiné i na výzkum autonomních vozidel.

Pro české výzkumníky a inovační společnosti je proto možnost další užší spolupráce s ontarijskými partnery, kteří se elektromobilitě věnují. Opomenout nelze ani to, že se provincie soustřeďuje i na související témata autonomní mobility nebo transformaci výroby směrem k Průmyslu 4.0. I tam se mohou česká řešení uplatnit. Snaha Ontaria o další rozvoj sektoru slibuje, že příležitosti napříč automobilovým sektorem v srdci Kanady budou jen a jen přibývat.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Torontu (Kanada). Autorky: Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka, Karolína Konicarová, CzechInvest.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme