Kazachstán zvýší objem investic a další novinky ze sektoru zemědělství

Od ledna do října 2021 se zvýšil meziroční objem investic do stálých aktiv v zemědělství o 46,3 % a dosáhl tak 1,2 miliardy EUR (o rok dříve to bylo 0,83 miliardy EUR).

Za posledních pět let (2016–2021) rostly investice v průměru o 24,3 % ročně. Navíc znatelně roste i podíl investic do zemědělství z celkového objemu kapitálových investic v zemi: jestliže před pěti lety to bylo 3,6 %, nyní je to 6,1 %.

Ilustrační fotografie

Hlavním zdrojem zvýhodněných úvěrů pro zemědělské subjekty je Státní finanční ústav Agrární úvěrová korporace (ACC). ACC půjčuje peníze subjektům v zemědělském průmyslu za výhodných podmínek – s nízkou úrokovou sazbou a dlouhodobě – čímž přispívá nejen k zajištění potravinové bezpečnosti, ale i ke zvýšení exportního potenciálu země.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

ACC jako realizátor státních programů pro rozvoj zemědělství bude financovat subjekty ze státních zdrojů, vnitřních a vnějších kapitálových trhů. Díky fúzi dvou agentur JSC „KazAgro“ a JSC „Baiterek“ se k ACC připojí další dvě finanční instituce. Fond pro finanční podporu zemědělství, který poskytuje mikroúvěry malým podnikům, bude reorganizován a část pravomocí bude převedena na Zemědělskou úvěrovou agenturu.

Ve skutečnosti to znamená, že ACC se stane jedinou průmyslovou úvěrovou organizací. KazAgroFinance bude největší leasingová agentura pro financování zemědělských strojů a zařízení. Sloučení některých agentur má za cíl efektivnější financování zemědělského sektoru a odstranění překážek pro zemědělce, kteří žádají různé úvěry v různých oblastech.

Nový předseda Výboru pro veterinární kontrolu a dozor

Ministr zemědělství Kazachstánu jmenoval dne 6. prosince 2021 Askar Žakupbajeva do funkce předsedy Výboru pro veterinární kontrolu a dozor Ministerstva zemědělství Republiky Kazachstán.

Přijetí a realizace Koncepce pro rozvoj agro-průmyslového komplexu do r. 2030

Dne 3. prosince 2021 prohlásil ministr zemědělství Kazachstánu na jednání se senátory, že do konce tohoto roku přijme Kazachstán Koncepci rozvoje agro-průmyslového komplexu republiky na období do roku 2030.

Mezitím zahájil Kazachstán realizaci Národního projektu rozvoje zemědělství na období 2021–2025. Hlavním cílem tohoto projektu má být 2,5násobné zvýšení produktivity práce v zemědělství; dosažení soběstačnosti, pokud jde o tuzemskou potravinářskou produkci, dvojnásobné zvýšení vývozu zemědělských komodit, čímž by se měl zvýšit podíl zpracovaných produktů na 70 %.

Ilustrační fotografie

Prodej a export zeleniny a ovoce za prvních 9 měsíců 2021

Hodnota exportu kazašské zeleniny a ovoce od ledna do září 2021 činila 2,2 mld. Kč, což je 35% snížení oproti předchozímu roku (3,3 mld. Kč). Pokud jde o objem (nikoli o finanční hodnotu), propad je ještě větší – pokles ze 730 tis. tun na 391 tis. tun (-46 %). Ke snížení došlo i v prodeji zeleniny a ovoce. U zeleniny se jedná o 27% pokles na 1,6 mld. Kč a u ovoce snížení o 49 % na 563 mil. Kč.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme