Když úcta k přírodě není pro firmu jen fráze

Udržitelnost bývá prezentována jako nové paradigma a mnohé firmy hledají rovnováhu mezi environmentálním a ekonomickým. Ale existují firmy, které rovnováhu mají ve své DNA. Mezi ty patří moravská HUTIRA.

Hutira není jen firma, je to příběh generací spjatých po desítky let s rodinnou firmou. A nejvýraznějším pojítkem všech aktivit značky HUTIRA je udržitelnost. Jak ta interní, k níž jsou firmy v mnoha oblastech vedeny tuzemskou legislativou, tak i hodnotami, které vyznávají její majitelé.

Ilustrační fotografie

„Naším cílem je směřovat k udržitelnosti s respektem k životnímu prostředí. Cirkulární ekonomika je směr, na který zaměřujeme podnikání. Již 30 let působíme na trhu a napříč všemi obory zavádíme inovativní řešení a technologie, které jsou zaměřeny právě tímto směrem. Efektivní hospodaření s vodními zdroji, úprava vody a její recyklace, zelené plynárenství – výroba biometanu nebo zpracování odpadů či fotovoltaika a bateriová úložiště, to jsou segmenty, jimž se zabýváme a zároveň vnímáme v těchto oborech do budoucna i mnohem větší potenciál, například ve využití CO2 při výrobě biometanu nebo ve výrobě vodíku. I těmto tématům a technologiím se dnes už intenzivně věnujeme,“ říká Ivo Hutira.

Česká úpravna vody pomáhá na Ukrajině. Představila se i zástupcům OSN

Ivo Hutira je muž, který podporu udržitelnosti bere jako své osobní poslání. A vede k ní nejen svou firmu, ale i všechny zaměstnance. „Samozřejmě že někteří mají sklon ta témata přehlížet, ale snažím se je přimět aspoň k tomu, aby se nad všemi souvislostmi zamysleli. Bojím se, že když to neuděláme všichni, nečeká nás nic hezkého. Ekologické hrozby jsou realitou. A přesto jsou tu pořád lidé, kteří to ignorují a jsou schopni planetu ničit a drancovat. Někdo z lenosti a arogance, někdo kvůli zisku, ale vždycky je to špatně. A mě to nenechává chladným a hledám cesty, jak to změnit.“

Hutira

Na českém trhu působí již 33 let, zaměřuje se na plynárenství, vodárenství, biometan a energetiku. Kvalitní know‑how, profesionální přístup a špičková kvalita nabízených produktů řadí společnost mezi odborníky, kteří mění představy ve skutečnost.

Téměř desítku partnerských společností spojuje jediná filozofie – dělat věci poctivě a šetrným způsobem. Úcta k přírodě. Motto, které vypráví příběh firmy HUTIRA, která s pokorou přijímá dary, jež nám příroda poskytuje, a na oplátku se o ni snaží co nejlépe pečovat. Po stránce profesní sleduje a rozvíjí nové ekologické trendy, jako je úprava nekvalitní vody na pitnou nebo zpracování odpadních látek na bioCNG. Po stránce společenské aktivně podporuje projekty, které chrání prostředí, v němž žijeme.

Ilustrační fotografie

Go Green

Environmentální tvář se tak Ivo Hutira snaží nabídnout i dalším firmám a vlastně jako člen představenstva brněnské regionální Hospodářské komory i celému brněnskému regionu. Inicioval proto vznik platformy Go Green, která chce podpořit a motivovat i další podnikatele a společnosti v regionu k udržitelnému podnikání.

Úspěšné projekty OP PIK: Čištění a recyklace odpadních vod ve vinařském provozu

„Vztah k přírodě i určitou pokoru mám odmalička, díky rodičům a tomu, jak mě vedli. I proto jsem byl vždy přesvědčen, že lze podnikat slušně a ohleduplně. Plnit závazky, platit daně, nemít dluhy, nezapomínat na to, že planeta je náš domov… Domov si přece normální člověk neničí, ale pečuje o něj. S úctou k přírodě, to je motto, kterého se naše firma drží. A když to dokážeme my, těžaři a energetici, tak to může zvládnout každý. Je přece fajn zanechat pozitivní stopu. V přírodě i ve společnosti,“ říká Ivo Hutira.

A protože je muž činu, založil platformu, která v Brně organizuje řadu inspirativních setkání a debat a inspiruje další. „Vše začíná u malých věcí a každý musí začít sám u sebe. Třeba tříděním odpadu, jeho dalším využitím, nakupováním s vlastní látkovou taškou a bez obalů, používáním ekologické kosmetiky pro tělo i domácnost. Když začnou lidé, byznys bude reagovat. Ale může samozřejmě začít i sám. Proto jsme v Brně pod hlavičkou regionální Hospodářské komory rozjeli zelenou sérii inspirativních přednášek. Zkrátka způsob, jakým planetu drancujeme a znečišťujeme, mě nenechává vůbec chladným, spíš naopak, čím dál tím víc nešťastným. Pojďme tedy společně planetě Zemi nejen brát, ale také jí dávat.“

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme