Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za listopad 2018

V listopadu 2018 vzrostla hodnota vývozu, bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem. Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků. Nepříznivě se v celkové bilanci projevilo především prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem.„Zahraniční obchod v listopadu pokračoval ve svižném růstu. Objem vyvezeného zboží byl v tomto měsíci roku 2018 prozatím rekordní a obchodní bilance vykázala aktivní saldo, které bylo dokonce meziročně vyšší. Listopadovou bilanci příznivě ovlivnil především vývoz motorových vozidel, který meziročně vzrostl, a snížení deficitu v obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji. Naopak nepříznivý vliv mělo prohloubení deficitu obchodu s minerálními palivy a chemickými látkami,“ uvedl náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro Evropskou unii a zahraniční obchod Vladimír Bärtl.

Podle metodiky národního pojetí v listopadu hodnota vývozu meziročně vzrostla o 9,7 % na 347,7 mld. Kč, hodnota dovozu o 7,1 % na 327,5 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila přebytkem 20,2 mld. Kč, meziročně vyšším o 8,9 mld. Kč. Podle předběžných údajů ČSÚ bilance zahraničního obchodu v národním pojetí se státy EU28 skončila přebytkem ve výši 75,7 mld. Kč, což je meziročně o 17,1 mld. Kč více.

Schodek obchodu se státy mimo EU se zvýšil o 8,5 mld. Kč na 53,9 mld. Kč. Celkovou bilanci a její komoditní strukturu v národním pojetí příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 9,8 mld. Kč (vývoz stoupl o 11,8 mld. Kč) a menší deficit bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 3,6 mld. Kč. Nepříznivě se v celkové bilanci projevilo především prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 4,6 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,0 mld. Kč.

Za leden až listopad dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v národním pojetí 135,4 mld. Kč, což je o 31,7 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2017. Vývoz byl meziročně vyšší o 3,7 %, dovoz o 4,9 %.

Podle přeshraniční statistiky se zvýšila hodnota vývozu meziročně o 11,0 % na 429,9 mld. Kč, hodnota dovozu o 9,5 % na 379,5 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí skončila přebytkem 50,4 mld. Kč, meziročně vyšším o 9,9 mld. Kč. Podle předběžných údajů zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí z teritoriálního pohledu se v listopadu zvýšil nejvíce vývoz do Rakouska, meziročně o 14,8 %, Německa o 8,9 %, na Slovensko o 8,8 %, do Polska a Francie shodně o 7,7 %. Vývoz do Ruské federace vzrostl o 16,2 % a do Číny o 3,5 %. Do EU se zvýšil vývoz meziročně o 11,1 %, do eurozóny o 10,4 % a do teritorií mimo EU o 11,0 %.

Z komoditního hlediska je jednoznačně nejvýznamnější položkou vývoz strojů a dopravních prostředků, který v listopadu meziročně stoupl o 16,4 % (o 36,0 mld. Kč). Další objemově významná komodita, polotovary a materiály, vykázala nárůst exportu o 5,0 % (o 2,9 mld. Kč) a chemikálie o 8,5 % (o 2,0 mld. Kč). Pokračoval však pokles vývozu průmyslového spotřebního zboží, tentokrát o 2,0 % (o 1,1 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 11,6 % (o 19,3 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se zvýšil o 41,3 % (o 6,9 mld. Kč), z toho dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 62,9 % a objemově o 29,9 %, dovoz plynu byl vyšší hodnotově o 57,3 %, objemově o 20,4 %.

Za leden až listopad dosáhl celkový přebytek obchodní bilance v pojetí přeshraniční statistiky 382,4 mld. Kč, což je o 39,6 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2017, protože vývoz v roce 2018 prozatím vzrostl jen o 3,5 %, avšak dovoz o 5,1 %.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme