Komise chce ekologičtější a udržitelnější dopravu v EU

Evropská komise představila soubor sdělení a legislativních návrhů, jejichž cílem je podpořit přechod k ekologičtější, udržitelnější a chytřejší mobilitě v EU a celkově modernizovat systém dopravy.

Konkrétně se jedná o akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy, nařízení k síti TEN-T, sdělení o rozšíření sítě TEN-T na sousední třetí země, sdělení k novému rámci EU pro městskou mobilitu a směrnici o inteligentních dopravních systémech.

Opatření mají například zrychlit dálkovou vlakovou dopravu v rámci sítě TEN-T, rychleji dokončit výstavbu sítě TEN-T, podpořit dálkovou vlakovou dopravu díky zavedení uživatelsky přívětivého systému prodeje multimodálních jízdenek nebo zavést inteligentní dopravní služby řidiče. Jedním z hlavních cílů opatření je také snížit zácpy na silnicích, hluk a emise z osobní dopravy ve městech.

Více na webu Evropské komise

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme