Komise chce podpořit ochranu duševního vlastnictví

Evropská komise vydala akční plán pro duševní vlastnictví, který by měl pomoci podnikům, zejména těm malým a středním, ochránit své výrobky a podpořit jejich růst.

Cílem akčního plánu je stanovit klíčové kroky pro zvýšení ochrany duševního vlastnictví, podpořit využívání duševního vlastnictví firmami, ulehčit jeho sdílení, podpořit boj proti padělkům a vytvořit rovné podmínky na globální úrovni. Sektory, ve kterých se značně využívá duševního vlastnictví, tvoří 45 % HDP EU a 93 % jejího exportu a roste i jeho význam ve většině evropských průmyslových ekosystémů. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme