Komise doporučuje udělit Bosně a Hercegovině status kandidátské země

Dne 12.10.2022 Komise přijala balíček týkající se rozšíření EU, který obsahuje detailní hodnocení státu a jejich pokrok na cestě k přistoupení do EU, detailně se zaměřuje na realizaci reforem a priorit ohledně konání budoucích reforem.

Komise doporučuje, aby pokud přijme kroky k upevnění demokracie, byl Bosně a Hercegovině udělen status kandidátské země. Dále by měla být upevněna funkce právního státu a státních institucí, boje proti korupci a organizovanému zločinu či řízení migrace a zajištění svobody sdělovacích prostředků.

Snaha provést tyto reformy a zrychlit integraci Balkánu bude Komise i nadále podporovat. Černá Hora, Albánie a Severní Makedonie musí posílit řešení kritických oblastí jako je svoboda projevu a sdělovacích prostředků, boj proti korupci a trestné činnosti, k čemuž je potřeba stabilní vláda. Srbsko by mělo vytvořit vládu směřující k reformám a EU. Turecko a jeho přístupová jednání uvázla na mrtvém bodě a zdůrazňuje se nutnost právního státu, demokracie a základních práv, přičemž obavy vyvolává i nerestriktivní opatření vůči Rusku.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme