Komise navrhla upravit protokol o Irsku/Severním Irsku a snížit negativní dopady brexitu

Evropská komise reagovala na situaci v Severním Irsku týkající se problémů v pohybem zboží z Velké Británie.

Navrhla balíček opatření, který upravuje provádění protokolu o Irsku/Severním Irsku a který by měl zmírnit negativní dopady brexitu na obyvatele a podniky na tomto území.

Komise konkrétně navrhuje individuální řešení pro Severní Irsko týkající se potravin, zdraví rostlin a zvířat vedoucí k přibližně 80% snížení kontrol a nastavení pružných celních formalit usnadňující pohyb zboží z Velké Británie do Severního Irska, což by mělo snížit administrativní zátěž o 50 %.

Dále Komise navrhuje nastavit intenzivnější spolupráci se zúčastněnými stranami a orgány v Severním Irsku a v dlouhodobém horizontu zajistit nepřetržité dodávky léčivých přípravků z Velké Británie do Severního Irska.

V příštím týdnu proběhnou jednání Komise se zástupci Velké Británie, kde se toto téma bude probírat. 

• Teritorium: Evropa | Irsko | Zahraničí

Doporučujeme