Komise navrhuje nová pravidla na ochranu drobných investorů v EU

Komise přijala 24.května soubor opatření, pomocí kterých chce dát drobným investorům k dispozici prostředky, které jim umožní činit investiční rozhodnutí, v souladu s jejich potřebami a preferencemi, a zároveň jim zajistit čestné jednání a řádnou ochranu.

Soubor opatření zahrnuje všechny etapy, kterými spotřebitel při investování prochází. Zvýšit účast na kapitálových trzích EU je jedním z cílů akčního plánu Komise pro unii kapitálových trhů z roku 2020, v rámci kterého chtějí z EU udělat daleko více bezpečnější místo pro dlouhodobé investice občanů.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme