Komise navrhuje prodloužit platnost covid pasů do června 2023

Evropská komise přijala 15. března druhou zprávu o dopadu a implementaci digitálního EU COVID certifikátu v celé EU.

Podle zprávy bylo od jejich spuštění v červenci 2021 vydáno více než 1,7 mld. digitálních certifikátů pokrývajících nejen členské státy EU, ale i 35 dalších zemí mimo EU.

Komise zároveň navrhla, aby se nařízení týkající se covidových certifikátů prodloužilo do 30. června 2023. Původní termín ukončení platnosti nařízení byl totiž červen 2022, nicméně prodloužení jeho platnosti je důležité pro zachování kontinuity v případě, že by bylo nutné po létě opět zavést určitá omezení.

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme