Komise navrhuje společný plán pro dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii

Komise představila 8. března návrh plánu REPowerEU, který nastiňuje řadu opatření na zvýšení nezávislosti na dodávkách ruských fosilních paliv, a to již před koncem roku 2030. 

Plán také zmiňuje řadu opatření reagující na rostoucí ceny energií, která mají doplnit zásoby plynu na příští zimu. Konkrétně se jedná o snahu diverzifikovat dodávky plynu, urychlit zavádění obnovitelných plynů a nahradit plyn používaný pro vytápění a výrobu elektřiny. To může do konce roku snížit poptávku EU po ruském plynu až o dvě třetiny.

V návaznosti na tato mimořádná opatření k cenám energií a skladování plynu hodlá Komise do dubna předložit legislativní návrh požadující, aby podzemní zásobníky plynu v celé EU byly do 1. října každého roku zaplněny alespoň na 90 % jejich kapacity.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme