Komise schválila český program zaměřený na platbu nájmů firem

Evropská komise schválila český program podpory ve výši 5 mld. Kč na podporu podniků působících v oblasti maloobchodu a služeb, které byly negativně ovlivněné restriktivními opatřeními způsobenými šířením koronaviru.

Podpora se zaměřuje na pokrytí nákladů za platby pronájmů komerčních prostor a poskytována bude formou grantů. Ty pokryjí 50 % nájmu, 20 % nájmu zaplatí samotná firma, přičemž další podmínkou je, že pronajímatel komerčních prostor bude souhlasit se snížením ceny za pronájem o 30 %. Podpora bude poskytována za měsíc duben, květen a červen. Program bude fungovat do konce roku a podpora celková vyplacená podpora jedné firmě nesmí přesáhnout 800 000 euro.

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme