Komise spouští online konzultační platformu v oblasti digitální identity občanů EU

Evropská komise spustila online platformu s cílem získání zpětné vazby od klíčových zainteresovaných stran ohledně vytvoření evropské elektronické peněženky s digitální identitou.

Elektronická peněženka je součástí návrhu Komise ze dne 3. června 2021 na vytvoření důvěryhodné a bezpečné digitální identity občanů EU. Tyto osobní elektronické peněženky umožní občanům digitálně se identifikovat, ukládat a spravovat identifikační údaje i úřední dokumenty v elektronické podobě, jakými mohou být například řidičský průkaz, lékařské předpisy nebo diplomy. Občané EU budou mít neustále plnou kontrolu nad daty, která sdílejí, a používání peněženky bude zcela dobrovolné.

Komise vyzvala členské země, aby se zabývaly technickými aspekty budoucího systému při plném respektování legislativních diskusí v Parlamentu a Radě, které probíhají souběžně. Výsledky se očekávají v září 2022.

Více o online platformě na webu EK

• Teritorium: Evropa