Komise uvalila definitivní clo na dovozy oceli z Indonésie, Číny a Tchaj-wanu

Evropská komise se dnes rozhodla uvalit definitivní antidumpingová cla na dovoz za tepla válcovaných svitků a plechů z nerezavějící oceli z Indonésie, Číny a Tchaj-wanu.

Antidumpingové clo bude činit 17,3 % na dovozy z Indonésie, až 19 % na dovozy z Číny a až 7,5 % na dovozy z Tchaj-wanu.

Definitivnímu uvalení těchto cel předcházelo důkladné vyšetřování ze strany Komise, přičemž bylo zjištěno, že dovozy z těchto tří zemí ohrožují výrobu především v Belgii, Itálii a Finsku.

Podle odhadů by mělo opatření ochránit až 2350 pracovních míst v EU. Celkový počet ochranných opatření vztahujících se na ocel tak vzrostl na 56. 

• Teritorium: Čína | Evropa | Indonésie | Tchaj-wan
• Oblasti podnikání: Hutní výroba

Doporučujeme