Komise vydala dva návrhy na posílení práv spotřebitelů

Evropská komise dnes zveřejnila dva návrhy na revizi pravidel týkající se práv spotřebitelů, konkrétně směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a směrnice o spotřebitelském úvěru.

Cílem revize směrnice o obecné bezpečnosti výrobků je reagovat na možná rizika související s novými technologickými produkty, která se týkají např. kybernetické bezpečnosti. Kromě toho je jejím cílem rozšířit pravidla ochrany spotřebitele také na online tržiště, tak aby se zákazníkům nedostaly do rukou nebezpečné výrobky zakoupené na online tržištích.

Co se týče směrnice o spotřebitelském úvěru, je cílem revize zajistit, aby byly informace spotřebitelům prezentovány jasným způsobem a uživatel vždy věděl, k čemu se upisuje, a to i pokud využívá digitální zařízení. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme