Komise vydala plán uvolňování omezujících opatření, představí i plán na obnovu ekonomiky

Evropská komise představila společný plán uvolňování opatření k zamezení šíření koronaviru. Podle Komise jsou opatření zavedená členskými státy účinná a pomáhají zpomalit šíření koronaviru, při jejich postupném uvolňování je však zapotřebí brát v potaz rovnováhu mezi ochranou veřejného zdraví a fungováním společnosti a ekonomiky.

Komise proto sestavila seznam klíčových zásad, kterými by se měly členské státy řídit. Klíčové bude načasování uvolňování opatření, které by mělo brát v potaz epidemiologická kritéria ohledně šíření viru, zohlednit kapacity systémů zdravotní péče a kapacity pro sledování šíření viru.

Komise také vyzvala ke společnému evropskému přístupu a koordinaci mezi členskými státy. Kromě toho musí členské státy zajistit dostatek ochranných pomůcek, zvýšit odolnost zdravotních systémů a sbírat data sledující vývoj situace. Kromě toho Komise doporučuje postupně obnovovat fungování ekonomiky a slíbila vytvořit plán obnovy zaměřený na nastartování ekonomiky. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme