Komise vydala zprávu o provádění a prosazování obchodních dohod

Evropská komise vydala první výroční zprávu o implementaci a provádění obchodních dohod EU se třetími zeměmi, která shrnuje snahy Komise a členských států v této oblasti za rok 2020.

Zpráva se zaměřuje celkem na 4 oblasti, a to důsledné využívání možností, které nabízejí obchodní dohody EU, podporu využívání obchodních dohod malými podniky, řešení obchodních překážek, a prosazování obchodních závazků prostřednictvím řešení sporů.

Ze zprávy vyplývá, že Komise v loňském roce mimo jiné odstranila 33 obchodních bariér ve 22 zemích, díky nimž se podařilo vyvézt o 4 mld. euro více zboží a celkově se export z EU zvýšil o 5,4 mld. euro.

Komise se také zaměřila na podporu malých a středních podniků díky informační online platformě a zavedla jednotné kontaktní místo pro podávání stížností. Mezi další důležité kroky patří zavedení mechanismu na prověřování přímých zahraničních investic nebo aktualizace pravidel EU pro kontrolu vývozu.

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme