Komise vyzvala 12 států včetně ČR k implementaci pravidel o nekalých obchodních praktikách

Evropská komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti vůči dvanácti členským státům, včetně ČR, které včas netransponovaly do vnitrostátního práva pravidla EU zakazující nekalé obchodní praktiky v zemědělsko-potravinářském sektoru.

Směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci byla přijata 17. dubna 2019 a jejím cílem bylo ochránit evropské zemědělce a malé a střední dodavatele proti šestnácti nekalým obchodním praktikám. Směrnice pokrývá zemědělské a potravinářské výrobky a zakazuje praktiky, kdy jeden obchodní partner jednostranně vnucuje své podmínky druhému.

Dvanáct členských států obdrželo od Komise výzvu, aby opatření uvedené ve směrnici přijaly. Na odpověď mají členské státy 2 měsíce. 

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Obchod | Potravinářský průmysl

Doporučujeme