Komise zahajuje činnost nového think-tanku s cílem podpořit Nový evropský Bauhaus

Komise 7. dubna zahájila činnost NEB LAB, nového think-tanku, který má napomáhat rozšiřovat a propojovat komunitu lidí a učit se z jejich vzájemných zkušeností nejen v oblasti environmentální, ale i v oblasti ekonomické a kulturní.

Cílem NEB LAB je podpořit propojení designu, udržitelnosti, dostupnosti, cenové dostupnosti, investic a pomoci tak realizovat evropskou zelenou dohodu. Laboratoř by měla sloužit i k přímému zapojení podniků a veřejných subjektů, jako jsou regiony, obce a města do těchto projektů ke zlepšení kvality zastavěného prostředí a kvality života občanů.

V současné době probíhá několik projektů NEB LAB, jako např. projekt „strategie označování“ v oblasti udržitelnosti, inkluzivnosti a estetiky; projekt „analýzy a experimenty“, jehož cílem je prozkoumat vliv regulačního rámce na vypracovávání projektů Nového evropského Bauhausu. Průzkum bude probíhat do 30. června 2022. Dále pak i dva projekty na „inovativního financování“, kdy jeden se zaměřuje na skupinové financování a veřejné financování a druhý na společné financování s filantropií.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme