Bonus 500 korun denně budou moci využít OSVČ a společníci malých s.r.o.

(Aktualizováno 10. 11. 2020) 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. To je kompenzační bonus číslo dvě. Finanční správa již spustila příjem žádostí..

Podobný příspěvek využívali podnikatelé už během jarní první vlny epidemie. Tehdy byl ovšem plošný a nárok na něj mělo více lidí. Tentokrát budou moci o příspěvek požádat podnikatelé, tedy OSVČ nebo společníci malých s.r.o, jejichž činnost byla bezprostředně zasažena vládními restrikcemi. Jde například o restaurace, bary nebo fitness centra.

„Na kompenzační bonus mají nárok ti, kteří mají podnikání jako převažující příjem (přes 50 procent),“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová. 

Jeho vyplácení by měl být omezeno na dobu nouzového stavu. Na kompenzační bonus by měly dosáhnout i lidé závislí z více než 80 procent na zavřených provozech (dodavatelé, subdodavatelé). Podmínkou také je, aby nečerpali peníze z programu Antivirus B.

Příspěvek mohou získat také osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech.

Kompenzační bonus v kostce

 • Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně, a to za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení při pokračování nouzového stavu.
 • Oprávnění žadatelé:
  • OSVČ a malá s.r.o. s nejvýše dvěma společníky přímo zasažení vládními restrikcemi
  • OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni
   • návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (posilovna – fitness trenér)
   • podmínkou je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období
   • tato činnost musí být pro žádající subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce (nelze tuto činnost bez zásadních obtíží vykonávat jinde)
  • pracovníci na DPP či DPČ, kteří ztratili příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu
 • Forma žádosti: jednoduchý formulář a podepsané čestné prohlášení o splnění zákonných podmínek.
 • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí.
 • Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu, ubytování, maloobchodu, či službách.
 • Další podmínky:
  • OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020
  • u s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o.
  • dohodáři pak musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců
  • žádat půjde opět nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období, a to nejen osobním podáním na finančním úřadě či datovou schránku, ale také e-mailem, což na jaře využilo okolo 60 % všech žadatelů.

Platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu Covid – Kultura či Covid – Ošetřovné). Naopak není vyloučena podpora v rámci programu Covid – Nájemné II.

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu na webu MF ČR

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme